Buitenplaats Meerwyk

Ligging

Heemstede - heeft gelegen aan de Achterweg

Andere benaming

Anno Sancto

Geschiedenis

De buitenplaats was gebouwd in 1880 in opdracht van de familie Verkerk. De eerste steen werd gelegd door het vijfjarige zoontje, P.J. Verkerk.

De uit Nederlands-Indië afkomstige J. Negrijn kocht in 1920 de buitenplaats. Gedurende enige tijd was het huis gesplitst en werd één helft bewoond door J. Chabot. Dankzij een legaat van Negrijn kwam het huis in 1950 in bezit van de kerk Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk aan het Valkenburgerplein. Zij namen het huis in gebruik als parochiehuis en gaf het de naam Anno Sancto, genoemd naar het in rooms-katholieke kerk Heilige Jaar 1950.

Op de bovenetage woonde een inwonend echtpaar als beheerders, eerst de familie J.H. van Haaster en later de familie Kortekaas. Achter het huis werd een zaal gebouwd die gebruikt werd voor allerlei activiteiten.

Het huis werd in 1971 gesloopt en werden daar de huidige rij nieuwbouwwoningen gebouwd (Achterweg 16-22).

Bewoners

  • 1880 - familie Verkerk
  • 1920 - J. Negrijn
  • 1950 - 1971 Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Heerlijkheden - winter 2011 - "Buitenplaatsjes rondom de oude dorpskern" door Cees Peper, pag. 37

Foto's © Albert Speelman 2024

@