Buitenplaats Valkenburg

Ligging

Heemstede - heeft gelegen aan het Valkenburgplein, waarop de Valkenburgerlaan en de Heemsteedse Dreef op uitkomen

Andere benaming

(Valckenburgh)

Geschiedenis

Op 3 januari 1623 en 27 maart 1624 kocht sinjeur Jacob Brouwer een 'huysinge, hofstede en boomgaard'. Hij vestigde zich op zijn nieuwe bezit, dat zeker enig aanzien genoten moet hebben. Op 12 mei 1640 verkoopt hij zijn bezit voor 13.000 gulden aan juffrouw Johanna Valckenburgh (geb.1586), weduwe van sinjeur Hans Vranckx (Vianen) van Antwerpen. Zij hertrouwde met Charles Loten (1572-1654), bewindhebber van de West-Indische Compagnie. De buitenplaats werd daarna door hun uitgebreid, zodat het een groot deel van de terreinen op de hoek van de Camplaan en de Voorweg tegenover de kerk besloeg.

Na het overlijden van Charles Loten in 1654 verkochten zijn kinderen, Jean en Sara Loten, de buitenplaats voor 15.000 gulden aan Pieter Trip. Hij was getrouwd met Christina de Graeff. Er is sprake van een 'huijsinge, boomgaart, stallinge, wagen ende coetshuijs, schuijren ende aancleven etc. 'De buitenplaats was toen 2 morgen 94 roeden groot. Op 16 maart 1675 verkocht zijn weduwe de buitenplaats aan Pieter de Graeff (1638-1707), voornaam ossenweider en vrijheer van Zuid-Polsbroek, zijn oom Andries de Graeff en zwager dr. Gerard Bicker van Swieten, rekenmeester van de Domeinen van Holland. Op 8 juni 1684 kocht Pieter de Graeff zijn mede eigenaren uit en was toen alleen eigenaar. Hij breidde zijn buitenplaats naar het zuiden uit, door op 10 februari 1697, een 'welgeplante boomgaart met zijn huysinge' aan te kopen, die de naam 'Duin en Dorp' droeg, vanouds Keggenrode.

Na het overlijden van de De Graeff in 1707 ging het over aan zijn dochter Agneta de Graeff, echtgenote van Jean Baptista de Hochepied (1669-1709), schepen van Amsterdam en bewindhebber van de West-Indische Compagnie. De naastgelegen herberg 'het Wapen van Heemstede' werd voor 800 gulden aangekocht en bij de buitenplaats getrokken. Na het overlijden van haar man verkocht zij zowel de buitenplaats Valkenburg als Duin en Dorp op 13 november 1724 voor 14.000 gulden aan mr. Jacob Boudaen Coeurten, Raad der Admiraliteit te Amsterdam. Op 16 november 1748 verkocht hij het aan Daniel Hendrik van Hamel voor slechts 5.400 gulden.

Op 18 januari 1771 verkoopt de executeur testamentair van vrouwe Catharina Buckingh, weduwe van de heer Van Hamel, de buitenplaats voor 22.050 gulden aan jonkvrouw Sara Wilhelmina Martens. In de akte staat "een heerenhuizinge, thuynsmanswoning, stalling, koetshuis, menagerie, cabinetten, en achtkante koepel' met alle daarbij behorende landerijen, genaamd 'de Lage Weyde', en 'de Horst''.

Haar erfgename, Regina Martens, weduwe van Jan Elias Buijs verkoopt het weer op 1 juni 1780 voor 11.000 gulden aan Margaretha Sautijn, weduwe van Jan Cornelisz. Lampsins, die het op 20 mei 1788 voor 15.000 gulden verkoopt aan de heer Gerard van Hogeveen. Hij verkoopt de buitenplaats twee jaar later aan Cristiaan Gotthelf Meijer en echtgenote Wilhelmina Maria de Wilde voor 17.500 gulden.

Hun zoon, Johan Christiaan Meijer, liet beide huizen (Valkenburg en 'Duin en Dorp") slopen en verkocht de gronden o.a. aan meester-timmerman Gerrit Munk jr. en meester-metselaar Jan van der Toorn, die allebeide hun bedrijf aan de overkant van de Camplaan hadden. De tuinmanswoning met paardenstalling aan de Camplaan en koetshuis bleven nog overeind. Een deel van de gronden werd aangekocht door Henrij Gabriel Certon, de eigenaar 'Meer en Bosch'. De grond tegenover 'Het Wapen van Heemstede' ging in 1804 naar kastelein Pieter van Keulen. De nieuwe eigenaar van Meer en Bosch, mr. Johan Valckenier, zou in 1810 de landerijen tussen de Voorweg en de vaart van Groenendaal aankopen. Notaris Hendrik ten Broek uit Amsterdam werd eigenaar van het weiland 'De Krocht' en trok het bij het huis Overlaan.

Bewoners

 • 1623 - 1640 Jacob Brouwer
 • 1640 - Johanna Valckenburgh x Charles Loten
 • - 1654 erfgenamen van Charles Loten
 • 1654 - Pieter Trip x Christina de Graeff
 • - 1675 Christina de Graeff
 • 1675 -- 1684 Pieter de Graeff, Andries de Graeff en Gerard Bicker van Swieten
 • 1684 - 1707 Pieter de Graeff
 • 1707 - 1709 Agneta de Graeff x Jean Baptista de Hochepied
 • 1709 - 1724 Agnete de Graeff
 • 1724 - 1748 Jacob Boudaen Coeurten
 • 1748 - Daniel Hendrik van Hamel x Catharina Buckingh
 • - 1771 Catharina Buckingh
 • 1771 - Sara Wilhelmina Martens
 • - 1780 Regina Martens
 • 1780 - 1788 Margaretha Sautijn
 • 1788 - 1790 Gerard van Hogeveen
 • 1790 - 1800 Christiaan Gotthelf Meijer x Wilhelmina Maria de Wilde
 • 1800 - Johan Christiaan Meijer

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Noord-Hollands Arcadia
 • Groesbeek, J.W. - Heemstede in de historie - 1972 - pag 66-67
 • Librariana~ Een weblog gewijd aan bibliotheken, boeken en verzamelen alsmede aan historisch Heemstede en Zuid-Kennemerland

Foto's © Albert Speelman 2024

@