Buitenplaats Westerduin

Ligging

Heemstede - staat op de plaats van het huidige buitenplaats Berkenrode (Herenweg 133)

Andere benaming

(Westerduyn)

Geschiedenis

Cornelis Bol was op 1 januari 1637 reeds eigenaar van een stuk grond. Hij stichtte hier een buitenplaatsje. Het was ongeveer 1740 Rijnlandse roeden groot. Op 12 augustus 1658 werd het door de dochters van Cornelis Bol voor 8.000 gulden verkocht aan Gerard Colterman. Behalve de 'hofstede ofte woninghe' was er nog een huysmanswoning en een wagenhuis en zelfs een boomgaard.

Op 6 december 1663 werd het gekocht door Hans Aux Brebis uit Amsterdam voor 9.500 gulden. In 1679 werd het door zijn erfgenamen voor 12.000 gulden verkocht aan Joan François Massis. Hij liet voor de volle koopsom een hypotheek vestigen op het huis. Op 16 juni 1700 wordt de buitenplaats door de zijn dochter Maria Theresa Massis en schoonzoon Arnoldus van Dijk voor 5.500 gulden verkocht aan Thomas Boddens (1668-1708). De hofstede bestaat intussen uit een stalling en koetshuis voor 15 paarden en een koepel annex biljartkamer. De weduwe van Thomas, Johanna van Ghesel, die intussen hertrouwd was met mr. Willem van Harn, schepen van Amsterdam, verkocht de buitenplaats in 1709 voor 10.250 gulden aan Cornelis de Hulter. Hij verkocht het in 1712 aan Willem en Hendrik van Uchelen.

Vermoedelijk hebben zij de naam Westerduin gegeven aan het huis. Deze naam doeg het althans toen het in 1728 gekocht werd door mr. Cornelis Hop (1658-1762), doplomaat en bewindhebber van de W.I.C. en V.O.C. voor 13.500 gulden. Hij gaf veel aandacht aan zijn buitenplaats en liet in 1742 een luidklok op het dak plaatsen met inscriptie 'AMSTELODAMIAN, ANNO 1742 ME FECIT CIPIRANUS CRANS JANSZ.', die na afbraak van het huis in 1797 op de nieuwbouw is herplaatst.

Jacob Hop, zijn zoon, werd in 1762 als enige erfgenaam van de buitenplaats. Hij was getrouwd met Geertruid Lestevenon en had de hofstede Bronstee in bezit. Bovendien had hij in 1743 de buitenplaats Duin en Vaart gekocht. Hij verkocht Westerduin met 3 percelen aan de overkant voor 21.796 gulden aan Mattheus Lestevenon. Deze beschikte al over de buitenplaats Berkenrode en Westerduin werd verhuurd. Na het overlijden van Mattheus ging de buitenplaats over op zijn zoon Willem Anne Lestevenon.

In 1797 gingen de buitenplaatsen Westerduin, Berkenrode en de overplaats voor 65.671 over naar de uit Haarlem afkomstige mr. Jan Pieter van Wickevoort Crommelin, getrouwd met Catharina van Lennep. Hij liet de buitenplaats Berkenrode slopen, evenals Westerduin waarvoor grotendeels nieuwbouw voor in de plaats kwam.

Bewoners

 • 1637 - 1656 Cornelis Bol
 • - 1658 erfgenamen van Cornelis Bol
 • 1658 - Gerard Colterman
 • 1663 - Hans Aux Brebis
 • 1679 - Joan François Massis
 • 1700 - 1708 Thomas Boddens x Johanna van Ghesel
 • 1708 - 1709 Johanna van Ghesel x Willem van Harn
 • 1709 - 1712 Cornelis de Hulter
 • 1712 - Willem en Hendrik van Uchelen
 • 1728 - 1762 Cornelis Hop
 • 1762 Jacob Hop x Geertruid Lestevenon
 • 1762 - Mattheus Lestevenon
 • - Willem Anne Lestevenon
 • 1797 - Jan Pieter van Wickevoort Crommelin

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Groesbeek, J.W. - Heemstede in de historie - 1972 - pag 49-50
 • Librariana~ Een weblog gewijd aan bibliotheken, boeken en verzamelen alsmede aan historisch Heemstede en Zuid-Kennemerland

Foto's © Albert Speelman 2023

@