Buitenplaats Huis Eyll

Ligging

Heer - Rijksweg 12

Andere benaming

Croonenhoff, De Croon

Geschiedenis

De vroegst bekende gegevens omtrent de eigenaren van het goed stammen uit de 16e eeuw. Dionysius Sutendael werd in 1570 als eigenaar genoemd. Tegen het einde van de 17e eeuw gaat het goed door vererving en verkoop over aan de familie Van Eyll, die het ot 1822 in haar bezit houdt. Alard Jan Joseph van Eyll, kannunik en rijproost van het St.-Servaaskapittel te Maastricht, werd eigenaar van het goed in 1771. Mogelijk heeft het herenhuis dankzij hem zijn tegenwoordige gedaante gekregen.

Na het overlijden op 26 juni 1817 werd De Croon door zijn erfgenamen in 1822 verkocht aan baron Guillaume de Dopff. In 1860 gaat het goed door vererving over op de familie Du Parc, die het tot 1906 in haar bezit heeft. Een snelle wisseling van eigenaren vindt plaats tot 1929. In dat jaar werd het huis gekocht door mr. J. ten Heyst. Hoeve en huis werden dan definitief gescheiden. Het huis heet nu 'Huis Eyll", de hoeve blijft 'De Kroon' heten.

In 1952 werd het gekocht door ir. M. Darley, die het vanaf 1954 tot medio 1959 onder toezicht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg op zeer zorgvuldige en voorbeeldige wijze heeft gerestaureerd.

In 1980 is het overgegaan in eigendom van het Rijk en is bestemd tot woning voor de Commissaris van de Koningin in Limburg.

Bewoners

  • 1570 - Dionysius Sutendael
  • 1771 - 1817 Alard Joseph van Eyll
  • 1817 - 1822 erfgenamen Van Eyll
  • 1822 - Guillaume de Dopff
  • 1860 - 1906 familie Du Parc
  • 1929 - mr. J. ten Heyst
  • 1952 - ir. M. Darley
  • 1980 - Nederlandse Staat

Huidige doeleinden

Particuliere bewoning

Opengesteld

Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Het stucwerk van Petrus Nicolaas Gagini en het huis Eyll te Heer-Maastricht.

Foto's © Albert Speelman 2023

@