Dekemahuis

Ligging

Heerenveen (It Hearrenfean) - Van Harenspad 50

Geschiedenis

Het deels onderkelderde huis heeft mogelijk een laat 17e eeuwse kern. Het huidige aanzien met omlijste ingang stamt uit de eerste helft van de 19e eeuw. Verder is er rond 1907 verbouwd. In 1981 is het gerestaureerd.

Bewoners

  • 1981 - museum Willem van Haren

Huidige doeleinden

  • Museum

Opengesteld

  • Vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@