Buitenplaats Iepenstein

Ligging

Heiloo - Kennemerstraatweg

Andere benaming

(Ypenstein, Ipenstein)

Geschiedenis

Het huis is vermoedelijk omstreeks 1610 gebouwd door mr. Willem Bardesius (1563 - 1619), de zoon van de bekende Amsterdamse burgemeester. De opbouw van het grondbezit in deze omgeving heeft ook hier enkele generatie's gevergd. Reeds in 1569 bezit Willem Bardesius sr. grond in Heiloo en Limmen. Vermoedelijk had hij hier ook een buitenverblijf aangezien hij er vaak langer vertoefde. Hij nam later deel in de drooglegging van de Zijpe en kocht in 1591 het Hof van Sonoy in Alkmaar.

Bewoners

  • ca 1610 - mr Willem Bardesius

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Opengesteld

  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Meischke, ir. R., "Buitenverblijven van Amsterdammers voor 1625

Foto's © Albert Speelman 2024

@