Buitenplaats 't Meenink

Ligging

Hengelo - Meeninklaan 5

Andere benaming

Menningh, ‘t Goet te Menongh, Menyngh, Menynck

Geschiedenis

Al in de 14e eeuw werd het voor het eerst vermeld. Op de Hottingerkaart uit 1785 staat het landgoed aangegeven met enkele gebouwen en twee met bomen omzoomde formele lanen. Het huidige witgepleisterde landhuis en het boerderijcomplex dateren uit omstreeks het midden van de 19e eeuw. Het koetshuis dateert uit 1869. Het landhuis werd in 1872 met een verdieping verhoogd. Deze is in 1976 weer verwijderd.

Bewoners

 • 1326 - Berner Menongh
 • 1378 - Albert Meyeringh
 • 1385 - Egbert Meyninck
 • 1430 - Willem Meningh
 • 1459 - Willem Zewynck
 • 1484 - Johan ten Nyenhuys
 • 1533 - Bernt Meenynck
 • 1557 - Hugo Menninck
 • 1566 - Bernt Menninck
 • 1595 - Hugo Meninck
 • 1608 - Styne Luessinx
 • 1626 - Carl Luessinck
 • 1627 - Johan Luesinc
 • 1631 - Tonisken Wolsinc
 • 1645 - Johan Baerken
 • 1650 - Berner Menongh
 • 1670 - Harman Eninck
 • 1687 - Hendrick van Essen
 • 1734 - Helena Catharina van Essen
 • 1771 - Isaäck van Eis
 • 1783 - Abraham Francken
 • - 1895 familie Conen
 • 1895 - familie Helmich

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Landgoederenzone Baakse Beek, ontwerpstudie waterbeheer, cultuurhistorie als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling. - 2006
 • Website Oud Zelhem

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@