Buitenplaats Bergrust

Ligging

Hillegersberg - Kerkstraat

Andere benaming

Bergzicht

Geschiedenis

Het huis was in 1733 nog in eigendom van de erfgenamen van de gerechtsbode en gaarder Bartholomeus de Ruyter, die het verhuurde aan de heer Jacob Schultz van Hagen. Op 9 januari 1734 werd het in twee gedeeltes geveild. De secretaris Jacob Schultz van Hagen jr. kocht de beide gedeelten voor ƒ 2.830,00 voor zijn vader Jacob Schultz van Hagen sr. Het huis werd pas in 1743 getransporteerd. Van Hagen jr overleed in 1743 en zijn Van Hagen sr in 1748.

Op 28 maart 1749 werd het verkocht aan Cornelis Bergwerf. In 1750 werd Pieter van Rijsoort, oud-schepen van Rotterdam, eigenaar. Na zijn overlijden verkocht zijn vrouw Elisabeth Havicius het huis op 11 februari 1769 aan Hendrik Beumer, voormalige eigenaar van de buitenplaats Berglust, voor ƒ 3.600,00.

Een maand later, na de koop van het huis, kwam Hendrik Beumer te overlijden. Toch duurde het tot 2 september 1793 dat zijn weduwe Adriana van den Hove het huis kon verkopen aan Dirk Pieterszoon Hoppers voor ƒ 2.395,00.

Het einde van het leven van de schout Dirk Hoppers was nogal triest; de curatoren van zijn failliete boedel hebben de buitenplaats op 6 april 1798 verkocht voor ƒ 1.700,00 aan Jan Vermeulen.

Hij overleed op 1813. Op 1 maart 1816 verkocht Aart Ouweleen de buitenplaats aan de notaris H.M. van den Hove den de deurwaarder Arie Vermeulen, zoon van Jan, die evenmin als de vorige eigenaars zelf het huis betrokken.

Op 1 september 1832 kwam het in bezit van Simon Saly, die het huis zelf ging bewonen. Hij verkoopt het in 1842 aan burgemeester A.F.L. Bichon van IJsselmonde. Daarna werd het verkocht aan Alb. Koch in 1863.

In 1877 koopt Hendr. Th. Kock de buitenplaats en deze laat in 1885 het huis afbreken. Op deze plaats liet hij zes burgerwoningen bouwen.

Bewoners

 • - 1743 erfgenamen van Bartholomeus de Ruyter
 • 1743 Jacob Schultz van Hagen jr.
 • 1743 – 1748 Jacob Schultz van Hagen sr.
 • 1749 – 1750 Cornelis Bergwerf
 • 1750 – Pieter van Rijsoort x Elisabeth Havicius
 • 1769 Hendrik Beumer x Adriana van den Hove
 • 1769 – 1793 Adriana van den Hove
 • 1793 – 1798 Dirk Pieterszoon Hoppers
 • 1798 – 1813 Jan Vermeulen
 • - 1816 Aart  Ouweleen
 • 1816 – H.M. van den Hove en Arie Vermeulen
 • 1832 – 1842 Simon Saly
 • 1842 – 1863 A.F.L. Bichon
 • 1863 – 1868 Alb. Koch
 • 1868 – 1874 Frans van den Berg
 • 1874 – 1877 M.A, Swellengrebel
 • 1877 Arie Oosterwijk, Dirk Schaap en Casp. Joh. Rossel
 • 1877 – Hendr. Th. Kock

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Renting, drs. R.A.D. - "De achttiende-eeuwse buitenplaatsen te Hillegersberg" - Rotterdams Jaarboekje 1961 - pag. 153-188

Foto's © Albert Speelman 2023

@