Buitenplaats van Commenicq

Ligging

Hillegersberg - Bergweg

Geschiedenis

Een van de industriële bedrijfsjes, een katoendrukkerij, was te vinden aan de Bergweg, de tegenwoordige Grindweg. Op 3 december 1715 hadden de erfgenamen van Pieter Steenlack en Cornelia van Heemsing voor schout en schepenen van Hillegersberg overgedragen aan de heer Johan Verstolk een huis met schuren, stal en bijbehorende gronden, genaamd "Pax optima rerum" voor het bedrag van 3.050 gulden. Sinds de dood vanhun ouders hadden de erfgenamen Gerard, Elisabeth, Johanna en Pieternella Steenlack, het in onverdeelde eigendom gehad. In de boedelbeschrijving van 18 december 1711 werd het omschreven als blekerij met toebehoren.

Op 18 januari 1721 deed Johan Verstolk, koopman te Rotterdam, het gehele complex voor 2.000 gulden over aan Simon Commenicq. Na het overlijden van Simon in 1756 ging het huis Pax optima rerum over op zijn zuster Maria Commenicq evenals een woning of buitenplaats in de Butterdorpse polder aan de Bergweg.

De eigenaar van de buitenplaats en van "Pax optima rerum" zal in de zomermaanden daar een intrek gehad hebben; als permanent bewoner zetelde een huisbewaarder-meesterknecht van de katoendrukkerij, in 1742 Herman Hedenrijk, op het buiten, toen tevens ingericht als katoendrukkerij, terwijl het nabijgelegen "Pax optima rerum" leegstond.

Na het overlijden van Maria Commenicq, op 3 februari 1769, werd bij advertentie te koop aangeboden „een partij bouwmaterialen van de afgebrokene Heeren-Huizinge, bestaande in schuif- en deurkosijnen, Engelsche schoorsteenen met spiegel en koepel, vier levensgroote hartsteene beelden, een dubbelde blaauwe steene stoep, balken, deelen, pannen, metselsteenen en een groote partij puin"

Bewoners

  • - 1711 Pieter Steenlack x Cornelia van Heemsing
  • 1711 - 1715 erfgenamen van Steenlack
  • 1715 - 1721 Johan Verstolk
  • 1721 - 1756 Simon Commenicq
  • 1756 - 1769 Maria Commenicq

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

 

  • Renting, drs. R.A.D. - "De achttiende-eeuwse buitenplaatsen te Hillegersberg" - Rotterdams Jaarboekje 1961 - pag. 153-188

Foto's © Albert Speelman 2024

@