Buitenplaats Elsbroek

Ligging

Hillegom - Leidschestraat

Geschiedenis

Jean Six (zoon van Charles Six en Alix de Lattre) trouwde in 1606 met Anna Wijmer te Vlissingen. De kinderen van Jean Six kregen een zeer goede opvoeding. De oudste zoon Pieter Six studeerde filosofie en rechten. Zijn jongere broer Jan Six studeerde rechten. Ter afsluiting van zijn opvoeding maakte Jan Six in 1641 een zogenoemde Grand Tour naat Italië. Na zijn terugkeer uit Italië kocht hij in 1642 de buitenplaats Elsbroek. Door koop werd hij later ook heer van Wimmenum en Vromade (bij Heilo).

In 1655 trouwde hij met Margaretha Tulp, dochter van de bekende en zeer invloedrijke dr. Nikolaas Tulp (1593-1674). Voor deze bruiloft werd door Joost van de Vondel speciaal een bruiloftsdicht geschreven, waarin hij benadrukte dat Anna Wijmer de bruid zelf had uitgekozen:

Hoe ze inhaeren tijt, bekommert voor den soon

Uuyt duyzend maegden een zoo zedig koos als schoon

Een zuivre Tulk, dit puik van allerhande bloemen

Toen 't oog op deze viel, die wij perle noemen

Bewoners

  • 1642 - Jan Six x Margaretha Tulp

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Museum De Zwarte Tulp

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@