Buitenplaats Horstendaal

Ligging

Hillegom – lag aan de westkant van de Heereweg.

Geschiedenis

Lucratieve zandwinning gaf de gebroeders Van Loon rond 1660 in het duinrijke Hillegom de gelegenheid om hun buitenplaats Oostende uit te breiden en het tegenovergelegen afgezande duin de overplaats Horstendaal aan te leggen.

Omstreek 1700 werd door de familie Geelvink de buitenplaats Horstendaal gebouwd. De buitenplaats is verdwenen, de slootstructuut is nog herkenbaar en een stuk bouwland.

Bewoners

  • 1700 – familie Geelvink

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@