Buitenplaats Oosteinde

Ligging

Hillegom

Andere benaming

(Oostende)

Geschiedenis

De buitenplaats werd rond 1600 gebouwd door Maerten Willemsz. Ruychaver (1545–1626), buskruithandelaar en burgemeester van Haarlem.

De gebroeders Nicolaes en Lieve van Loon waren samen eigenaar van Oosteinde en tegenoverliggende duinen, toen in 1660 werd besloten tot de Tweede Uitleg van de Amsterdamse grachtengordel. Nicolaas had op dat moment zitting in de
Vroedschap. Het was niet toevallig dat de broers tegelijk rond deze tijd besloten
de zandduinen tegenover Oosteinde flink af te graven. Voor de zandafvoer verlegden
en verbreedden ze de Oostendervaart en werden parallelle kanalen in de duinen
gegraven. Voor de ophoging van de veengrond voor de aanleg van de aanzienlijke
keurblokken tussen Singel en Prinsengracht waren zeer grote hoeveelheden zand
nodig. Buitenplaats-uitleg door zandontginning was zo beschouwd ‘big business’.

De zoon van Nicolaes, Adriaen van Loon (1631-1722) kreeg (mogelijk door vererving) de buitenplaats in bezit. Hij is getrouwd met Cornelia Hunthum (1634-1721) en beide zijn in 1681 geportretteerd met de buitenplaats op de achtergrond.

In 1735 had de buitenplaats zijn grootste omvang bereikt. Het buiten werd na het overlijden van Jan van Loon Wzn. verkocht in 1764 en aan het begin van de 19e eeuw moet het zijn afgebroken.

Bewoners

  • 1600 – Maerten Willemsz. Ruychaver
  • - Nicolaes en Lieve van Loon
  • - Adriaen van Loon x Cornelia Hunthum
  • - 1764 Jan van Loon Wzn.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@