Buitenplaats Weeresteijn

Ligging

Hillegom - Weeresteinstraat 108

Geschiedenis

Na het overlijden van Willem Maertensz. Ruchaver in 1651 werd zijn bezittingen aan de familie Van Loon (de kinderen van zijn zuster Anna) naliet, viel de hofstede aan de weduwe van Willem van Loon, Margaretha Bas, en kinderen uit twee huwelijken toe. Deze hofstede moet een zeer gesloten “weerbaar” karakter hebben gehad.

Margaretha Bas kreeg op hoge leeftijd in ca. 1680 ook de hofstede Treslong via haar moeder. Ze kon er niet lang van genieten. Ze overleed in 1685 en liet ƒ 12.000,00 na. In de Maartenskerk te Hillegom hangt nog het gebedsbord van haar, uit de tijd dat ze op de buitenplaats Weeresteijn heeft gewoond.

Tot het overlijden van haar zoon Frederik Willem van Loon in 1708 was hij eigenaar van beide buitenplaatsen.

In 1721 werd Weeresteijn blind verloot aan Willem van Loon, zoon van wijlen de broer van Frederik Willem van Loon.

Bewoners

  • - 1651 Willem Maertensz. Ruchaver
  • 1651 – Margaretha Bas
  • - 1708 Frederik Willem van Loon
  • 1721 – Willem van Loon

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@