Buitenplaats Groenendaal

Ligging

Hilvarenbeek - Groenendaal 1

Geschiedenis

Een empire-landhuis uit 1842 met een achtkante traptoren aan de achterzijde. Op deze plek stond achtereenvolgens een laat-middeleeuws huis, dat tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd verwoest, en een vroeg 17e eeuws huis, waarvan waarschijnlijk de overwelfde kelderruimten resteren.

Omstreeks 1965 werd het huis tot conferentieoord verbouwd en met een vleugel uitgebreid.

Het landhuis staat op een gedeeltelijk omgracht terrein.

Huidige doeleinden

  • Kantoor

Opleidings- en trainingscentrum van Philips

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Noord-Brabant

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@