Buitenplaats Damvecht

Ligging

Hinderdam - heeft gelegen achter de bakkerij.

Geschiedenis

Rond 1731 werd de buitenplaats gebouwd. Een preciese bouwdatum is in de archieven doorgaans moeilijk te achterhalen. In de eerste transportakte van de hofstede, gedateerd 26 juni 1739, wordt verwezen naar een actie uit 1731, waarin de verkoop van "Het Vergulde Vliegende Hart" wordt beschreven dat werd gekocht door Johannes Winter. Hij heeft de herberg laten afbreken en vervangen door de buitenplaats Damvecht.

Johannes (Jan) Winter (1659 - 1742) werd geboren als oudste zoon van Gerhardus Winter, predikant in de Oude Zijp in Noord-Holland, en Agatha Pijldoedes. In 1682 woonde hij nog in Amsterdam en werkte daar als reizende stadsbode. Na 1731 woonde hij op Hinderdam. En was blijkbaar kapitaalkrachtig genoeg om met de gewoonte van zijn tijd mee te gaan en zich een buitenhuis aan te schaffen. Mogelijk belandde hij op de Hinderdam door zijn familierelatie met Pieter Melkpot, die aan de overkant van de Vecht woonde op de Hofstede Overdam. Pieter Melkpot was de vader van Catharina, die met dominee Benjamin Winter, de jongste broer van Johannes, gehuwd was.

Johannes kocht en bouwde op Hinderdam verschillende panden en heeft zeker veel betekend voor de opbouw van de buurtschap na de periode van verval.

Vanaf 1735 raakte Johannes Winter kennelijk plotseling in gezondheidsproblemen. Hij maakt zijn testament op bij de notaris Antipas Tredee in Abcoude. In 1736 worden zijn broer Benjamin en een goede vriend Pieter van Gunst gemachtigd om zijn bezittingen te verkopen. Op 26 juni 1739 wordt Damvecht verkocht aan Barend Cramer.

Barend Cramer (1697 - 1778) kwam in Nederhorst den Berg terecht door zijn huwelijk met Garcia Maria van Soesdijk. In 1752 wordt de hofstede verkocht aan Barend van Loo. Barend Cramer woonde daarna nog tot zijn overlijden in 1778 op de buitenplaats Vegt en Steyn in Maarssen. Barend van Loo is getrouwd met Louise Cornelia Doublet uit Wilnis. Door toedoen van Isaacq Marinus, die met zijn vrouw Geertje Jacobs de Bruyn reeds op de Hinderdam woonde, die het pand voor hem kocht. De familie Van Loo bleef vermoedelijk maar af en toe op de buitenplaats. Barend van Loo sterft in 1781 in Amsterdam. Op zijn boedel blijkt zoveel hypotheek te liggen dat men gedwongen is om de buitenplaats openbaar te verkopen.

In 1784 wordt mr. Johan Thomas van Oorschot, Heer van Bunschoten de nieuwe bewoner. Hij was getrouwd in 1786 met Anna Lucia Cramer van Veeren, Vrouwe van Bunschoten. Zij overleed in 1783 in Utrecht. Kort daarna trouwt hij met Wilhelmina Antonia Meulenstein, met wij hij de buitenplaats betrok. Beiden overlijden op 8 oktober 1798. Op 22 december 1798 wordt het pand geveild. Het huis wordt gekocht door Willem Prins.

Hij was 46 jaar toen hij samen met zijn tweede vrouw Suzanna Post de buitenplaats in gebruik nam. Na hun overlijden in 1810 erfde hun zoon Johannes het pand. Op 10 november 1827 wordt het pand openbaar geveild. En in 1828 afgebroken.

Bewoners

  • ca 1731 - 1739 Johannes (Jan) Winter
  • 1739 - 1752 Barend Cramer x Garcia Maria van Soesdijk
  • 1752 - 1783 Barend van Loo x Louise Cornelia Doublet
  • 1784 - 1799 mr. Johan Thomas van Oorschot x Anna Lucia Cramer (1783) x Wilhelmina Antonia Meulensteen
  • 1799 - 1810 Willem Prins x Suzanna Post
  • 1810 - 1827 Johannes Prins
  • 1828 sloop van de buitenplaats

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Damme, Els N.G. van - "Het buytenplaatsje Damvecht' aan de Hinderdam en zijn bewoners" - Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996

Foto's © Albert Speelman 2024

@