Buitenplaats Hinderrust

Ligging

Hinderdam - het lag aan de Nigtevechtse kant van de Vecht

Geschiedenis

Floris Bontekoning, eigenaar van de buitenplaats Koningslust, kocht in 1761 voor de uitbreiding van zijn buitenplaats van Johanna Hoedemaker, weduwe van Simon Hogenbrink, een huis met erf en schuur, "vanouds genaamd de Bleik, gelegen in de Lagerweide achter het fort den Hinderdam". Het huis werd gekocht voor 900 gulden en hiermee ontstond de buitenplaats Hinderrust.

Na het overlijden van Floris Bontekoning in 1770, werd de buitenplaats tesamen met Koningslust verkocht aan Geertruy Bontekoning. Zij was de jongste zuster van Floris. Geertruy was getrouwd met Frans Bosboom. Frans Bosboom overleed in 1794.

Dirk Hendrik Bosboom verkocht in 1796 voor 4000 gulden de "buitenplaats, genaamd Hinderrust met desselven Heerenhuijzinge, thuinhuijs, stijger, schuitenhuis, alsmede het Bosch, meest beplant met hakhout, tesamen 5 morgen" aan Sebastiaan Jansz. van Nooten. HIj was behalve koopman en assuradeur in Amsterdam, daar ook schepen en was bewindhebber van de O.I.C. Hij overleed in 1813 in Hessen in Duitsland. in 1804 heeft hij de buitenplaats verkocht aan Cornelis Frijmersum, een koopman in Amsterdam.

Frijmersum handelde in onroerende goederen en vooral in hofsteden in de Vechtstreek. 'Sans Souci' langs de Loenenseweg in Vreeland, 'Vegtzicht' langs de Klompweg in Nigtevecht en 'klooster Bethlehem' in Breukelen komen op zijn lijst voor. Enkele van deze huizen had hij jarenlang, tot zijn dood, in zijn bezit. Zij gingen bij erfenis over op zijn zoon Hendrik Hageman Freijmersum. Hinderrust behoorde ook lange tijd tot zijn bezittingen, maar hij woonde er niet zelf en zal het hebben verhuurd. In 1811 stond hij nog te boek als eigenaar van Hinderrust.

Hendrik Hageman Frijmersum, blijkt na het overlijden van zijn vader Cornelis Frijmersum in 1820-21, de buitenplaats te hebben geërfd. Hij verkoopt "de Lage Weide, met daarop het Hofsteedje genaamd Hinderrust, met alle daarop staande betimmeringen, bepotingen en beplantingen, groot c. 4 morgen" voor 4100 gulden aan Johannes Slaghek, wijnkoper in Amsterdam en Frans Heukelsfeldt, kantoorbediende te Amsterdam. Na drie jaar verkopen zij de buitenplaats alweer, voor 5200 gulden aan Hendrik de Jongh, eigenaar van de buitenplaats Koningslust.

Na zijn overlijden in 1841 de hofstede voor 3725 gulden aan Hendriks dochter mejuffrouw Marretje de Jongh, die intussen getrouwd was met de broodbakker Jan Schuurman. Dit echtpaar kreeg twee zonen, Cornelis en Hendrik. Na het overlijden van Jan Schuurman in 1861 erfde Cornelis de bakkerij en Hinderrust ging naar Hendrik voor 6500 gulden. Hij verkocht het in 1875 aan de kleinkinderen van Elbert Pos, 3 ha, 79 are en 20 ca. Vanaf 1890 huurden koopmanveehouder Hendrik Coenraad van der Roest uit Nigtevecht met zijn vrouw Marretje Portengen en 2 kinderen Hinderrust tot 1915. Toen kochten zijn het voor 6000 gulden, via een openbare veiling van een groot aantal goederen van de familie Pos.

In 1939 werd het huis verkocht aan boer Petrus Hendrik Proosdij en zijn vrouw Adriaantje Brouwer. Tijdens de oorlogsjaren werd een deel van het huis geconfisqueerd door Duitse officieren. In 1965 is het huis door de familie verkocht aan Van Kooten.

Vanaf 1971 is het huis in bezit van Frans H.B. Cladder en Dorry van Haersolte.

Bewoners

 • 1761 - 1770 Floris Bontekoning x Catharina Makreel
 • 1770 - 1794 Geertruy Bontekoning x Frans Bosboom
 • 1794 - 1796 Dirk Hendrik Bosboom
 • 1796 - 1804 Sebastiaan Jansz. van Nooten
 • 1804 - 1820/21 Cornelis Frijmersum
 • 1820/21 Hendrik Hageman Frijmersum
 • 1821 - 1824 Johannes Slaghek en Frans Heukelsfeldt
 • 1824 - 1841 Hendrik de Jongh
 • 1841 - 1861 Marretje de Jongh x Jan Schuurman
 • 1861 - 1875 Hendrik Schuurman
 • 1875 - 1915 familie Pos
 • 1915 - Hendrik Coenraad van der Roest x Marretje Portengen
 • 1939 - Petrus Hendrik Proosdij x Adriaantje Brouwer
 • 1965 - Van Kooten
 • 1971 - Frans H.B. Cladder x Dorry van Haersolte

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Els G.N. van Damme - "Een Gouden Ring rond de Hinderdam (17e - 19e eeuw). De buitenplaatsen Koningslust en Hinderrust

Foto's © Albert Speelman 2021

@