Buitenplaats Vecht en Bergzicht

Ligging

Hinderdam - aan het eind van de Hinderdam op de hoek van de Spiegelweg

Andere benaming

Vecht en Lommer

Geschiedenis

Een eenvoudig huis is in 1634 gekocht door dokter Antony de Bruijn uit Amsterdam als huwelijkscadeau voor zijn dochter Cornelia.

De laatste en enigszins beruchte eigenaar en bewoner was Willem Gideon Kleman. Maar in de 37-jarige verblijf op de buitenplaats heeft hij veel gedaan aan de aanleg van een park om de buitenplaats. Hij zelf noemde de plaats dan ook Vecht en Lommer. Bij de afbraak in 1835 werden er 302 eiken, 78 lindenbomen, 14 kastanjes, 28 sparren, 119 wilgen, 600 essenheesters, etc. afgevoerd ten bedrage van ruim f 2500,00.

Bewoners

  • 1634 – Antony de Bruijn
  • 1634 – Cornelia de Bruijn
  • - 1821 Willem Gideon Kleman
  • 1832 sloop van de buitenplaats

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Els N.G. Joosse-Van Damme “De Gouden Eeuw van Nederhorst den Berg”, Werinon 1999, nr. 35

Foto's © Albert Speelman 2024

@