Harsta State

Ligging

Hogebeintum (Hegebeintum) - Harstawei 25

Geschiedenis

Eind 16e of begin 17e eeuw stond hier een tweelaags landhuis. Mogelijk in opdracht van Focko van Aysma en Ymck Jeltinga kreeg het huis kort voor 1650 een haakse vleugel. In 1762 kwam het huis aan Aemilius Josinus de Schepper, die op de dam van het omgrachte terrein een fraai hek in rococo-vormen liet plaatsen.

In 1843 heeft men bij een ingrijpende verbouwing, in opdracht van T.A.M.A. van Andringa de Kempenaer, het huis verlaagd, gepleisterd en de haakse vleugel vervangen door een simpeler aanbouw. Het huis is in 1996 - 1997 gerestaureerd.

In 1832 is binnen de omgrachting een landschapstuin met slingerpaden aangelegd, vermoedelijk naar ontwerp van L.P. Roodbaard.

Bewoners

  • < 1650 - Focko van Aysma en Ymck Jeltinga
  • 1762 - Aemilius Josinus de Schepper
  • 1843 - T.A.M.A. van Andringa de Kempenaer

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Friesland

Foto's © Albert Speelman 2024

@