Buitenplaats Broekvliet

Ligging

Honselersdijk – Dijkweg 76

Geschiedenis

Abraham Douglas, baljuw van de Westlandse ambachten van de prins van Oranje, verkocht in 1789 aan Andries Reynier Bouschut, een ‘buitenplaats, beneevens een huysmanswooninge’ met 43  morgen land. Het huis bestond al in 1770.

Bouschut liet het huis verbouwen en in 1790 heeft hij het te koop aangeboden. Er stond een ‘met circa 44 morgen allerbest wey-, hooy- en teelland, als mede een zeer vermaaklyke buitenplaatsje, tuin en nieuwe coupel naast en annex dezelve woning, zijnde alles gelegen in de Vlietpolder..’. De boerderij en de landerijen bood hij afzonderlijk te koop aan.

Midden 19e eeuw woonde Pieter Abraham Pijnacker Hordijk op de buitenplaats. Deze landbouwer bezat 90 ha landbouwgrond.

Bewoners

  • - 1789 Abraham Douglas
  • 1789 – Andries Reynier Bouschut
  • - Pieter Abraham Pijnacker Hordijk
  •  

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Vrij toegankelijk
  • Het huis is niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Broeke, Martin van den, e.a. – Buitenplaatsen in het Westland. Met smaak en tot voordeel aangelegd, 2018

Foto's © Albert Speelman 2024

@