Buitenplaats Overwater

Ligging

Hoogezand

Geschiedenis

Rond 1667 is de buitenplaats gebouwd door Arnold van Nijeveen, raadsheer van de stad Groningen.

In 1784 werd dit buiten door de toenmalige eigenaar Hendrik de Sandra Veldtman, verkocht aan Scato Gockinga (eigenaar van Buitenlust). Hij was getrouwd met Johanna Maria Veldtman, nicht van de voormalige eigenaar. Lang heeft zij niet van dit huis kunnen genieten. Scato Gockinga vond het blijkbaar nodig om zijn aanzien te vergroten. Hij liet in 1786 in Martenshoek andermaal een groot, statig huis bouwen.

In 1911 werd de villa Overwater naast de veenborg gebouwd. De veenborg werd pas in 1968 afgebroken, terwijl de villa in 1973 werd afgebroken. Op de locatie van de villa is een flat met de naam Overwater gebouwd.

Bewoners

  • 1667 – Arnold van Nijeveen
  • - 1784 Hendrik de Sandra Veldtman
  • 1784 - ca. 1786 Scato Gockinga x Johanna Maria Veldtman

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Groninger Volksalmanak 1961 - pag. 99 - 119

Foto's © Albert Speelman 2024

@