Buitenplaats Woelwijk

Ligging

Hoogezand-Sappemeer - heeft gelegen tegenover de veenborg Welgelegen

Geschiedenis

De naam van de buitenplaats heeft te maken met de afgraving van het hoogveen waarmee in 1647 was begonnen. Om de afgegraven dalgronden om te zetten in bouw- en teeltgronden, moest de bodem worden 'gewoeld'. Het gebied werd doorkruist door vele trekvaarten. De buitenplaats lag op een langwerpig eiland en het was gebouwd op kelders en telde twee verdiepingen. Een hoge monumentale stoep leidde naar de hoofdingang, met aan weerszijden twee ramen. De tuin was aangelegd in de stijl van Le Nôtre.

In opdracht van de Groninger raadsheer Jacob Appius, kleinzoon van Jacob Haijckens, is in 1710 de buitenplaats Woelwijk gebouwd. In 1722 kwam het in bezit van Gerhard Sichterman, kolonel van een regiment infanterie, gouverneur van Grave en kwartiermeester-generaal van de cavalerie. Hij is getrouwd met Lowijse Christina Trip, afkomstig van de Warffumborg.

Jan Albert Sichterman (1693-1764) kocht de buitenplaats en omliggend onroerend goed in 1745. In 1764 werd de buitenplaats gekocht door Nicolaus Emmen. In 1768 kwam Woellust in het bezit van Cornelis Star Lichtenvoort, een zoon van kolonel Wilhelmus Lichtenvoort, eigenaar van Welgelegen. Het huis werd enkele jaren later gesloopt.

Het voormalige borgterrein is opgenomen in Nieuw Woelwijck.

Bewoners

  • 1710 – 1722 Jacob Appius
  • 1722 – 1745 Gerhard Sichterman x Lowijse Christina Trip
  • 1745 – 1764 Jan Albert Sichterman x Sibylla Volkera Sadelijn
  • 1764 – 1768 Nicolaus Emmen
  • 1768 – Cornelis Star Lichtenvoort

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2019

@