Buitenplaats Sorgvliet

Ligging

Hoogezand - Zuiderstraat

Andere benaming

Keiser

Geschiedenis

Op de kaart van Beckering van 1781 wordt het huis aangeduid als "Keiser", naar de toenmalige bewoner. In officiële stukken wordt het Sorgvliet genoemd.

In 1727 is het huis gebouwd door Izaak van Delden, een welgesteld doopsgezinde koopman te Groningen. Op 9 april 1736 werd het huis voor ƒ 3.600 door de erfgenamen verkocht aan Hindrik Harms de Wilde.

Zijn weduwe, Bouwina Christiani, verkoopt haar ‘buitenplaatse, bestaande in een huys en schuire met een groot hoff’ zeven jaar later voor ƒ 4.000 aan Johan Keiser. In 1732 trouwt hij met Catharina Wolthers. Zij behoorde tot een regenten familie in Groningen.

Op 23 oktober 1780 verkoopt de weduwe Catharina Wolthers de buitenplaats voor ƒ 12.500 aan advocaat dr. Eisso Metelerkamp. Hij is getrouwd met Geerhardina Groeneveld. In 1797 koopt hij het landgoed Vredenburg, waarna hij de buitenplaats Sorgvliet ‘bestaande in een logeabel behuizinge met zijn stallingen, tuinen en vrugtbare hoven, strekkende tot aan de middelste vijver’ op 27 januari 1797 in de Ommelander Courant te koop aanbiedt. Er kwamen echter geen kopers voor het pand. In die tijd stonden ook in de Ommelanden vele borgen leeg en de een na de ander viel in slopershanden. Of hij het huis verhuurd heeft is niet bekend.

In 1804 lukt het eindelijk om het huis te verkopen. Het huis werd voor ƒ 8.000 verkocht aan Sytse Heeres Calkema en Elisabeth Reinders. De familie Calkema behoorde tot die grote groep van doopsgezinden, van wie de voorvaders als verveners vanuit Friesland aan de Kalkwijk hadden gevestigd.

Rond 1807 werd de buitenplaats afgebroken en ten westen hiervan verrees een nieuwe woning. In 1953 werd ook deze woning afgebroken. Tot de latere bewoners behoorde o.m. Izaak A. van Royen, van 1809 - 1926 burgemeester van Hoogezand.

Bewoners

  • 1727 - Izaak van Delden
  • - 1736 erfgenamen van Van Delden
  • 1736 - 1743 Hindrik Harms de Wilde x Bouwina Christiani
  • 1743 - 1780 Johan Keiser x Catharina Wolthers
  • 1780 - 1804 dr. Eisso Metelerkamp x Geerhardina Groeneveld
  • 1804 - Sytse Heeres Calkema x Elisabeth Reinders

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Groninger Volksalmanak 1961 - pag. 99 – 119
  • Voormalige website www.rna-project.org

Foto's © Albert Speelman 2023

@