Buitenplaats Vredenburg

Ligging

Hoogezand

Andere benaming

(Vredenberg)

Geschiedenis

Vanaf 1659 kocht de Groninger burgemeester Gerhard ten Berge (1620-1682) diverse stukken grond aan langs het Winschoterdiep in Hoogezand. Hij liet het land vervenen en maakte er eengeheel van. Hij liet in 1664 hier een huis bouwen, dat hij vernoemd naar zichzelf en zijn vrouw Houcke van Freden, Vredenberg.

Het huis en landgoed werd in 1668 overgedragen aan zijn zoon Gerhard Hindrick ten Berge (1644-1699). Ten oosten van de buitenplaats werd de Nederlands Hervormde begraafplaats aangelegd. Gerhard jr. was rentmeester van de vaste provinciegoederen en raadsheer van de stad Groningen. Hij breidde het landgoed uit, zodat het uitstrekte van Martenshoek tot aan de Knijpslaan en vanaf het Winschoterdiep (huidige Meint Veningastraat) tot aan Kolham. In 1683 werd Ten Berge als rentmeester opgevolgd door Andreas Spanheim, die erachter kwam dat Gerhard jr. geld in zijn eigen zak had gestoken. Toen dit na een onderzoek in 1686 aan het licht kwam, vertrok Ten Berge naar Parijs. Hij werd bij verstek ter dood veroordeeld en zijn bezittingen werden verkocht om de schulden te voldoen.

In 1688 werd het gekocht door Antonius Gerlacius (1656-1708), die het huis als buitenhuis gebruikte. Zijn zoon Govert verkocht de borg in 1725 aan de familie Trip. De koopakte omschrijft het geheel als volgt: "Huisinge, Schiren, twee Schathuisen, Stallingen; Singels, hoven, laanen, tuinen, benevens beelden en Embillisementen, voorts hekken en Stekken, planten en plantages en alles wat aard en nagelvast is, met nog vier kamer en eene huisplaats daarby gehorig, van ouds "Vredenburg" genaamt, zynde op t Hogezand de Heerenhuizinge, tuine en een gedeelte der Landerieen (...) met alle heerlykheden, gerechtigheden en Vrydommen, gestoelten in de Kerk, vryheit van Jagt, en Vissen'".

In 1748 erfde Jan Lucas Trip het huis van zijn vader en noemde zich sindsdien 'heer van Vreedenburg'. Mr. Albert Hendrik van Swinderen (1732-1801) kocht de buitenplaats in 1788 van de erven Trip. Negen jaar later werd het verkocht aan Eisso Metelerkamp (1756-1813). In 1805 werd het huis verkocht om te worden afgebroken. Het voormalige landgoed werd verkaveld. Delen aan de oostkant van het terrein kwamen in handen van dr. Bleeker, de westkant werd verkocht aan Wiardus Hora Siccama, die er het huis Zomerzorg liet bouwen.

Bewoners

  • 1664 - 1668 Gerhard ten Berge x Houcke van Freden
  • 1668 - Gerhard Hindrick ten Berge
  • 1688 - Antonius Gerlacius
  • 1718 - 1725 Govert Gerlacius
  • 1725 - 1748 Adriaan Joseph Trip
  • 1748 - 1786 Jan Lucas Trip x Petronella Piccardt
  • 1786 - 1788 erven familie Trip
  • 1788 - 1797 Albert Hendrik van Swinderen
  • 1797 - 1805 Eisso Metelerkamp

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@