Buitenplaats Vredendal

Ligging

Hoogezand

Andere benaming

Vredenrust

Geschiedenis

In 1672 werd een herenhuis “versien met verscheidenen camers” gebouwd door Gerhard ten Berge. Hij noemde het Vredendal, als tegenhanger van Vredenberg. Het was kennelijk bedoeld als weduwengoed voor zijn vrouw Houcke van Vreden, die het huis dan ook na zijn overlijden in 1682 betrok.

In 1702 vererfde het op haar kleindochter Lammina ten Berge, de echtgenote van Lodewijck Wijchgel. Tot 1719 bleef het haar eigendom, toen het voor ƒ 3.600 verkocht werd aan koopman Hindrick van Calker en zijn vrouw Trijntje van Koomen.

Het huis verloor sindsdien het eigenlijke karakter van een buitenplaats, want het werd achtereenvolgens bewoond door verschillende dorpsnotabelen, die hier het gehele jaar verbleven. In het begin van de 19e eeuw is gesloopt en vervangen door een herenhuis Vredenrust genaamd. Dit huis is tegen het eind van de 19e eeuw afgebroken en vervangen door een boerderij.

Bewoners

  • 1672 – 1682 Gerhard ten Berge x Houcke van Vreden
  • 1682 – 1702 Houcke van Vreden
  • 1702 – 1719 Lammina ten Berge x Lodewijck Wijchgel
  • 1719 – Hindrick van Calker x Trijntje van Koomen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Voormalige website www.rna-project.org

Foto's © Albert Speelman 2023

@