Buitenplaats Zandhoven

Ligging

Hoogezand

Andere benaming

Postrust, Weerestein, Martena, Stadwijk

Geschiedenis

Op 12 april 1717 werd voor ƒ 200 een terrein aangekocht door kapitein Hiltje Scheltema. Al snel bouwde hij hier een herenbehuizing, die zijn weduwe, Geertruit Cannae, op 14 mei 1739 voor ƒ 2.800 verkoopt aan Jacob Hindrik Nauta, getrouwd met Wobbina Brechtina Werumeus.

Op 6 oktober 1756 werd de buitenplaats voor ƒ 2.500 verkocht aan Assuerus Johan Veldtman. Het huis werd herdoopt tot Postrust. Een zeer toepasselijke naam voor de nieuwe bewoner. Hij was namelijk postmeester voor Groningen en Drenthe. Het huis werd aanzienlijk uitgebreid met twee zijvleugels, zodat het huis de binnenplaats aan drie zijden, als een hoefijzer, omsloot. Hij was getrouwd met de Groningse burgemeesterdochter Etta Catharina Emmen. Hij overleed op 27 juli 1781. Zijn vrouw overleed kort daarna, op 28 augustus 1782. Hun zoon Hendrik de Sandra Veldtman, heer van Slochteren en bewoner van de Fraeylemaborg, verkocht de buitenplaats.

Op 6 augustus 1783 werd de koopman Abraham Berends Hulshoff voor ƒ 14.000, getrouwd met Margretha de Boer, eigenaar van het huis. Hij kwam voort uit een oud doopsgezind koopmansgeslacht, dat in de stad Groningen tot welvaart was gekomen. Op 23 december 1788 werd het huis te koop aangeboden in de Ommelander Courant. Egbert baron van Lintelo koopt de buitenplaats op 28 november 1789 voor ƒ 13.000. In 1787 was hij getrouwd met de Amsterdamse burgemeestersdochter Catharina Graafland. Zij hadden twee kinderen. Catharina (geboren op 2 oktober 1789), die ongetrouwd bleef en Hester (geboren op 10 maart 1791), de latere echtgenote van jhr. Anthony Gustaaf de Geer te Utrecht. De buitenplaats heette toen al Weerestein. Op 9 oktober 1797 overleed Egbert van Lintelo. Op 3 februari 1800 hertrouwde zijn weduwe met Scato François van Iddekinge. Hij woonde op het naburige landgoed Vosholen.

Op 6 mei 1799 werd de buitenplaats verkocht voor ƒ 3.150 aan medicus Klaas Jouwkes Bleeker. In 1801 was dokter Questius de bewoner, in 1831 opgevolgd door zijn collega Visscher. Nadien verwisselde de buitenplaats nog enige malen van eigenaar, evenals de naam. Zo heette het eerst Martena en tenslotte Stadwijk.

In het begin van de 20ste eeuw werd het huis door brand verwoest. De laatste eigenaar was de kassier Koert Mulder.

Bewoners

 • 1717 - 1739 Hiltje Scheltema x Geertruit Cannae
 • 1739 - 1756 Jacob Hindrik Nauta x Wobbina Brechtina Werumeus
 • 1756 - 1782 Assuerus Johan Veldtman x Etta Catharina Emmen
 • 1782 - 1783 Hendrik de Sandra Veldtman
 • 1783 - 1789 Abraham Berends Hulshoff x Margretha de Boer
 • 1789 - 1797 Egbert van Lintelo x Catharina Graafland
 • 1797 - 1799 Catharina van Graafland
 • 1799 - 1801 Klaas Jouwkes Bleeker
 • 1801 - 1831 dokter Questius
 • 1831 - dokter Visscher
 • - Koert Mulder

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Groninger Volksalmanak 1961 - pag. 99-119
 • Voormalige website www.rna-project.org

Foto's © Albert Speelman 2024

@