Huize De Hoonhorst

Ligging

Hoonhorst

Geschiedenis

Het eerste Huis de Hoonhorst stond aan de Oude Vechtsteeg aan de zuidkant, waar nu een boerderij staat. Het wordt 1382 al genoemd als goed, in 1626 als huis en het is in vele handen geweest. In 1790 is het afgebroken. Vanaf toen werd het huis aan de overkant op de belt de Hoonhorst genoemd.

Het huidige huis dateert van midden 19e eeuw. De parkaanleg in Engelse landschapsstijl dateert ook uit die tijd. Van wege de vroegtijdige dood van het echtpaar Van Royen - de kinderen waren nog jong - werd in 1898 het landgoed verkocht. Het besloeg toen nog een 40 ha. Bij deze verkoop werd het versnipperd. Een fabrikant uit Zwolle kocht ruim 11 ha, waarvan het huidige bezit, groot ruim 8 ha, het overblijfsel is.

Bewoners

- 1898 familie Van Royen

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Overzicht Aangesloten Particuliere Landgoederen "Van niets tot iets".

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@