Huis te Horssen

Ligging

Horssen - Zelksestraat 14

Geschiedenis

Rond 1850 heeft men het 17e eeuwse huis gesloopt en één van de bijgebouwen - mogelijk het rentmeestershuis - tot hoofdhuis verbouwd. De korte oostgevel werd een representatieve voorgevel bij het woongedeelte. Het westelijke deel van het pand werd bedrijfsruimte. Het huis ligt in de as van de voormalige oprijlaan. De vier hekpijlers van het vroeg 19e eeuwse smeedijzeren toegangshek worden bekroond door siervazen. In de 19e eeuwse landschappelijke parkaanleg is de oudere, formele parkaanleg nog herkenbaar aan het patroon van de paden.

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Gelderland

Foto's © Albert Speelman 2024

@