Kasteel Oud Wulven

Ligging

Houten – Ood Wulfseweg (het “kasteel” heeft ten zuiden van Oud Wulfseweg 10 gestaan, op nummer 12 staat het koetshuis).

Geschiedenis

Johan van Toll kocht in 1634 de ambachtsheerlijkheid Oud Wulven en Waaijen en liet er een jaar later een buitenplaats aanleggen. Het nieuwe Oud Wulven leek op een middeleeuws mottekasteel. In feite was het echter een woontoren die bestond uit een overkluisde kelder en twee verdiepingen met een zolder onder een schilddak. Rond de kelderverdieping was een aarden heuvel opgeworpen waardoor het leek alsof het huis op een heuvel stond.

Van 1799 tot 1910 was het eigendom van de familie Testas. In deze periode onderging het kasteeltje een grote verbouwing nadat de functie als zomerverblijf door inmiddels tot herenhuis verbouwde hofstede was overgenomen. De bovenste verdieping en de zolder werden afgebroken evenals de torenhelm. Het werd onder een zadeldak gebracht.

In 1939 bleek het zo vervallen dat er een restauratieplan werd opgesteld door architect C.W. Rooijaards. De Tweede Wereldoorlog vertraagde het plan en in de nacht van 29 op 30 maart 1947 stortte het huis ten slotte grotendeels in. De restauratiekosten waren als gevolg hiervan zo hoog geworden dat in 1957 werd besloten tot sloop van de restanten.

Het enige restant van het huis vormt thans nog de monumentale deuromlijsting met wapensteen die na restauratie een plaats heeft gekregen in de westgevel van het gemeentehuis van Houten.

Bewoners

  • 1634 – 1658 Johan van Toll
  • 1658 - Johan Rotté
  • 1799 – 1910 familie Testas

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Wttewaall, Otto – “Het kasteel Oud Wulven”, pag 35-38 – Het Kromme Rijngebied 1995 jaargang 29-2

Foto's © Albert Speelman 2021

@