Buitenplaats Dijnselburg

Ligging

Huis ter Heide - Amersfoortseweg 10

Andere benaming

Dinslo, Dinslaecken

Geschiedenis

Veel land in Zeist was in handen van de geestelijkheid. Onder meer bezat de Vrouwenklooster uit De Bilt de hoven Stoetwegen en Dijnslo. In 1277 schonk de bisschop van Utrecht, Jan I van Nassau, terwille van zijn zieleheil en van dat van zijn voorgangers de tienden over negen hoeven lands (125 hectare) van Dinslo in 't Rintvelt aan het Vrouwenklooster.

In 1652 - 1653 werd de Berchweg of Nieuwe Amersfoortsche Straatwegh aangelegd. De grond aan de beide zijden van de weg werden daarop in vakken verdeeld. De vakken van 100 roeden (376 meter) en 50 roeden diep. Aan de zijden van de vakken kwamen paden van 3 roe (11 meter) breed. Het oude buiten Dinslaecken kreeg drie vakken.

Walter Bisdom, kannunik aan de Utrechtse Domkerk, verkocht op 3 april 1792 aan mr. Laurens Jan Nepveu (1751 - 1823), lid van de vroedschap van Utrecht en lid van de provinciale staten van Utrecht en heer van het buiten Zandbergen voor ƒ 22.000,-- de "Herberge genaamt het Huys ter Heyden". In de verkoopprijs was ook een deel van Dijnselburg begrepen. In 1807 werd zijn zoon mr. Laurent Théodore (1782 - 1839), rentenier, lid van de raad en wethouder van Utrecht en lid van de provinciale staten van Utrecht, de nieuwe eigenaar. Zijn zoon mr. Jean Ignatius Daniel (1810 - 1887), griffier van het provinciaal gerechtshof en letterkundige, liet in 1854 de hofstede op Dijnselburg verbouwen tot herenhuis en een park in Engelse landschapsstijl aanleggen.

Egenaar jhr. C.F.A. Roëll liet in 1883 het oude huis afbreken en een nieuw huis bouwen. Het nieuwe huis werd gebouwd door de architect J.G. Wentink uit Utrecht.

Op 1 oktober 1946 werd door de burgemeesters en wethouders aan de gemeenteraad voorgesteld het landgoed van ongeveer 100 hectare aan te kopen voor ƒ 500.000,-- van de firma Gebr. Hagen. De gemeente wilde het gebied behouden als natuurschoon. Het besluit van de Gedeputeerde Staten was negatief. Firma Gebr. Hagen verkoopt het dan aan het rooms-katholieke Aartsbisdom Utrecht.

Bewoners

 • 1792 - 1807 mr. Laurens Jan Nepveu
 • 1807 - mr. Laurent Théodore Nepveu
 • - 1871 mr. Jean Ignatius Daniel Nepveu
 • 1871 - H.W. van Swellingrebel
 • - A.F. Landrij
 • - jhr. C.F.A. Roëll
 • - mr. M.J. Ridder Pauw van Wieldrecht
 • - J.H.J. Baron van Boetzelaer
 • 1927 - mr. H.Th. 's Jacob
 • - 1946 firma Gebr. Hagen
 • 1946 - Aartsbisdom Utrecht

Huidige doeleinden

 • Kantoor

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Zeist, groei en bouw. Huis ter Heide, Lyceumkwartier en Austerlitz.

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@