Hof te Kleverskerke

Ligging

Kleverskerke - Dorpsstraat

Geschiedenis

De stad Middelburg organiseerde in 1679 een grote veiling waarbij ze haar ambachtsheerlijkheden op Walcheren bij opbod verkocht. Bij die veiling kwam voor 2000 Vlaamse ponden de heerlijkheid Kleverskerke in eigendom van Joan Pieter van den Brande (1645 - 1712), burgemeester van Middelburg.

Na de aankoop van de heerlijkheid ging hij aan de slag om daar een buitenverblijf aan te leggen. Hij kocht daartoe in 1685 enkele percelen westelijk van de kerk en breidde zijn grondbezit in 1694 uit met de aankoop van "seker huys, schuere, etc."dat aan die stukken grensde. Op deze plaats liet hij het huis van de buitenplaats bouwen en een tuin aanleggen. Dit werd nog in 1751 aangeduid als "een groot nieuw Huis".

De heerlijkheid en de buitenplaats bleven in bezit van de familie Van den Brande. Cornelis van den Brande (1672 - 1750) werd op de kaart van Hattinga als bewoner van de buitenplaats aangegeven. Na het overlijden van Cornelis in 1750 kwam de heerlijkheid in handen van Johan Pieter van den Brande (1707 - 1758), zoon van Cornelis' broer Pieter. Johan Pieter bezat ook nog de buitenplaats Sint Jan Ten Heere bij Aagtekerke.

In 1758 erfde Aletta Maria van den Brande na het overlijden van Johan Pieter de heerlijkheid Klevenskerke. Zij en haar echtgenoot, de predikant Wilhelmus Wilhelmius, verbleven waarschijnlijk weinig op hun buitenplaats; ze boden het namelijk te huur aan. Na haar overlijden van mevrouw Van den Brande in 1768 erfde haar man Wilhelmius de buitenplaats. Hij overleed in 1771.

De heerlijkheid en de buitenplaats komt dan in handen van Johannis Adrianus Wilhelmius, heer van Brakel. Hij woonde in Middelburg, waar hij schepen en raad was. Na zijn overlijden in 1780 komt de heerlijkheid in bezit van zijn neef Jan van Wageningen. Het complex van buitenplaats, boerderij en woningen vererfde op Anna Jacoba Gronovius, echtgenote van Adriaan Crucius, burgemeester van Leiden.

In 1780 wordt de buitenplaats verkocht aan Aarnout Arendse. Hij liet kort na de aankoop het huis grotendeels slopen. Na de gedeeltelijke afbraak bleef het restant van huis staan en kreeg een nieuwe bestemming als boerenwoning.

Bewoners

 • 1679 - Joan Pieter van den Brande
 • - 1750 Cornelis van de Brande
 • 1750 - 1758 Johan Pieter van den Brande
 • 1758 - 1768 Aletta Maria van den Brande x Wilhelmus Wilhelmius
 • 1768 - 1711 Wilhelmus Wilhelmius
 • 1711 - 1780 Johannis Adrianus Wilhelmius
 • 1780 - Jan van Wageningen (alleen heerlijkheid)
 • 1780 Anna Jacoba Gronivius x Adriaan Crucius (alleen buitenplaats)
 • 1780 - Aarnout Arendse

Huidige doeleinden

 • Boerderij

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • "Enkele aantekeningen over het Hof van Kleverskerke, een ambachtsheerlijke buitenplaats op Walcheren" door M. van den Broeke

Foto's © Albert Speelman 2024

@