Jachthuis

Ligging

Kloetinge - Jachthuisstraat 15

Geschiedenis

Kloetinge is een ambachtsheerlijkheid. Een ambachtsheerlijkheid of lage heerlijkheid is in de middeleeuwen ontstaan, om het onderscheid aan te geven met de vrije of hoge heerlijkheid waar de heer jurisdictie bezat in halszaken. De term was vooral gebruikelijk in Holland en Zeeland.

In naam van de graaf waren de ambachtsheren verantwoordelijk voor de belastinginning, het bestuur en tot op zekere hoogte de wetgeving. Als schout waren ze belast met de lokale rechtspraak. De ambachtsheer regelde publieke taken in zijn rechtsgebied (het ambacht) waarin anders niet of pas veel later werd voorzien, zoals aanleg en onderhoud van wegen. De ambachtsheer kreeg zijn inkomsten uit het ambacht dat hij bestuurde, uit een deel van de opgelegde boetes en uit landsheerlijke rechten.

Kloetinge heeft een ambachtsheer vanaf ongeveer 1356 met Van Cloetinghes, waarna de heerlijkheid via onder andere Jan van Henegouwen graaf van Beaumont en Jan van Châtillon in de 15e eeuw in bezit kwam van de bekende geslachten Van Borsele en vervolgens Van Brederode. In 1702 komt de ambachtsheerlijkheid via aankoop in bezit van de familie De Jonge van Ellemeet en in 1765 gaat de eigendom over op het geslacht Van der Bilt. In 1843 koopt Johan Cornelis Clotterbooke Patijn de ambachtsheerlijkheid Kloetinge. Tot op heden is de ambachtsheerlijkheid Kloetinge binnen deze familie gebleven.

Aanvankelijk stond het huis van de ambachtsheer van Kloetinge aan het huidige Geertesplein, rond de kerk. Ambachtsheer mr. Johan Jacob Clotterbooke Patijn verkocht het grote pand in 1880, waarna het in 1881 is afgebroken. Al voor de verkoop liet hij enkele honderden meters ten noordoosten van het ambachtsherenhuis, bij een waterpartij, in 1871 het Jachthuis bouwen. Het ontwerp voor“de jagerswoning op het buitengoed te Kloetinge” is gemaakt door de architect H.J. Hannink. Het Jachthuis is T-vormig gebouwd in eclectische stijl met een kopgevel en een zijvleugel met een hoger opgetrokken middenrisaliet. Aan de rechterzijde bevindt zich een aanbouw van latere datum. Het Jachthuis is opgetrokken in rode baksteen met witte voegen en heeft een zinken zadeldak.

Uniek is dat de functie van ambachtsheer/-vrouwe van Kloetinge nog steeds wordt uitgeoefend, met enkele bijbehorende landsheerlijke rechten.

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Lenshoek, Marian en Ronald van Immerseel. "Buitenplaats Kloetinge door de eeuwen heen" uit: De Woonstede door de eeuwen heen. nr. 134 (pag. 2-9)
  • Lenshoek-Smeets, M.C. en R.H.M. van Immerseel, Over ambachtsheren en kasteelbergen: de geschiedenis van twee buitenplaatsen in Kloetinge, Goes 2006

Foto's © Albert Speelman 2024

@