Buitenplaats Puikzicht

Ligging

Koudekerk aan de Rijn

Geschiedenis

Al in 1544 werd het perceel met de naam Schoutenhuijsweer genoemd. In 1677 stond er al een “een extraordinaris treffelicke schoone ende welgelegen wooninge ende landen gelegen in de Hontsdijck in oft omtrent den dorpe van Coudekerck”. Op verzoek van de weduwe van de Leidse arts Hubertus Decker werd de woning in 1721 geveild. Bij deze veiling werd gesproken over een “welbepote en beplante speeltuin met een vermakelijk speelhuisje daarinne”. Het aanwezige goudleerbehang in de kamer boven de kelder werd nadrukkelijk van de verkoop uitgesloten.

Omstreeks 1787 werd de buitenplaats afgebroken.

Bewoners

  • - 1721 weduwe van Hubertus Decker

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@