Buitenplaats De Jonge Rijn

Ligging

Koudekerk aan de Rijn -

Geschiedenis

De erfgenamen van Johannes Adriaans, in leven rentenier te Koudekerk, verkopen op 15 augustus 1826 de buitenplaats aan Jakobus Kloppenburg, rentenier te Rotterdam, voor 3.000 gulden.

Op 11 september 1878 werd in De Rijnbode melding gemaakt van de openbare verkoop van de buitenplaats "bestaande in ruime Heerenhuizing, met diverse boven- en benedenkamers, allen behangen en geplafoneerd en meerendeels van stookplaatsen voorzien, keuken, kelder en bergplaatsen en alles wat in eene degelijke Heerenhuizing vereischt wordt. Voorts smaakvol aangelegden tuin, beplant met heerstergewassen en vruchtboomen, alles met prachtig uitzicht op den Rijn".

Bewoners

  • - 1826 erfgenamen van Johannes Adriaans
  • 1826 - Jakobus Kloppenburg

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@