Buitenplaats Kerkrust

Ligging

Koudekerk aan de Rijn – Hondsdijk 61

Andere benaming

Rhijn Leeven (Rijnleeven, Rijnleven)

Geschiedenis

Nicolaas Holtius (1694-1773) was in 1757 met emeritaat gegaan en tot zijn overlijden op 10 februari 1773 verbleef hij op zijn buitenplaats. In datzelfde jaar, augustus 1773 werd de buitenplaats verkocht aan de heer Hoogstraten, die het zes jaar later weer doorverkoopt aan Gerardus Spoors.

De buitenplaats heette toen Rhijnleven en lag in de Hondsdijkse polder ter hoogte van het Boerenschouw.

In 1841 werd de pannen- en tegelfabriek ‘Rijnleven’ samen met het herenhuis, de bouwmanswoning en bijbehorende landerijen in 1841 verkocht aan Everhard Henrij Jean Cunaeus uit Middelburg.

Bewoners

  • - 1773 Nicolaas Holtius
  • 1773 – 1779 Hoogstraten
  • 1779 – Gerardus Spoors
  • 1841 – Everhard Henrij Jean Cunaeus

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@