Huis Der Boede

Ligging

Koudekerke - Molenweg 15

Geschiedenis

De eerste vermelding van de naam Der Boede dateert uit 1188. In dat jaar werd toestemming verleend tot het stichten van een kerk te Hoogelande en deze te bekostigen met de 'Tienden ten westen van de Trenboudesweghe'.

Pas in 1362 worden de eerste bewoners (Willen en Jonge Pieter uten Boede) met die naam aangeduid.

Aan het eind van de 13e eeuw stond er reeds een stenen huis dat gestaag uitgroeide tot een kasteel met slotgracht. Rond 1700 kende Der Boede een periode van voorspoed die gepaard ging met voor die tijd grote luxe. In 1745 werd Der Boede door brand verwoest. Het was toen eigendom van de Jacob van der Mandere, burgemeester van Vlissingen. Hij gaf kort na de brand opdracht aan de Antwerpse architect en steenhouwer Johan Pieter van Baurscheit om een nieuwe heerlijkheid te bouwen, welke in 1752 werd opgeleverd.

In 1805 wordt het verkocht aan mr. Abraham van Doorn. Zijn zoon mr. Hendrik Jacob van Doorn verkoopt het huis op zijn beurt in 1836 aan mr. Johan Frederick Lantsheer die drie jaar hierna overleed. Zijn weduwe bleef tot haar dood in 1851 wonen waarna het in handen kwam van haar dochter, M.J.H. Lantsheer, die er na haar huwelijk met mr. Johan Willem de Bruyn verbleef. Hun zoon mr. J.W. de Bruyn woonde er tot 1904 waarna het in 1905 wederom in handen komt van de familie van Doorn als jhr. A.M. van Doorn het landgoed aankoopt.

In de jaren dertig van de 20ste eeuw is jhr. A.M. van Doorn genoodzaakt om het landgoed te verkopen. Notaris Loeff koopt het huis maar heeft er nooit gewoond. Na enige tijd trad verval in tot er zelfs sprake was van sloop en herverkaveling. Dit werd voorkomen door de aankoop door bankier Jacob Mees.

In 1940 werd het landgoed gevorderd door de Duitsers om als huisvesting voor Wilhelm Münzer en zijn staf te dienen. In deze periode is het originele interieur grotendeels door verbouwingen verloren gegaan. Door de inundatie kwam de tuin onder water te staan waardoor veel schade aan de zeer rijke flora ontstond.

Na de droogmaking werd de buitenplaats gebruikt voor opvang van repatrianten en oorlogsinvaliden. Later kwamen er ook verplegings- en zorgbehoevende uit de directe omgeving in Der Boede wonen waardoor op 15 augustus 1949 het eerste verpleeghuis van Nederland ontstond.

In 1953 werden twee, door prof. M.F. Duintjer ontworpen, vleugels aan het hoofdgebouw gebouwd en werd het huidige tuinontwerp door C.A. Broerse gemaakt. Op 30 september 1953 werd het geheel geopend door H.M. Koninging Juliana.

Momenteel is Huis Der Boede eigendom van het SVRZ, de Stichting Voor Reginale Zorgverlening. De zorginstelling gaat het terrein gefaseerd verlaten. Het SVRZ heeft echter het initiatief genomen het Huis her te bestemmen. In 2006 zijn de beide vleugels gesloopt en het herenhuis is gerestaureerd en in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Bewoners

 • - 1775 Jacob van der Mandere x Petronella Geertruida van Berckel
 • 1775 - 1781 Petronella Geertuide van Berckel
 • 1781 - 1790 Johanna Susanna van der Mandere x Paulus Ewaldus van de Perre
 • 1790 - 1805 Jacoba Johanna van der Perre x Johannes Cornelis van der Mandere
 • 1805 - 1814 mr. Abraham van Doorn x Pieternella Wilhelmina van Dishoeck
 • 1814 - 1836 mr. Hendrik Jacob van Doorn
 • 1836 - 1851 mr. Johan Frederick Lantsheer
 • 1851 - mw. M.J.H. Lantsheer x mr. Johan Willem de Bruyn
 • 1904 mr. J.W. de Bruyn
 • 1905 - ca. 1930 jhr. A.M. van Doorn
 • ca. 1930 - notaris Loeff
 • - Jacob Mees
 • - Stichting Rusthuizen Walcheren
 • - Stichting Voor Reginale Zorgverlening (SVRZ)

Huidige doeleinden

 • Onbekend

Opengesteld

 • Onbekend

Bronverwijzing

 • Website Koudekerke
 • Den Spiegel - april 2012, Jaco Simons "Hof Anderwijk. Verdwenen buitenplaats uit de anonimiteit gehaald" - pag. 17-23

Foto's © Albert Speelman 2024

@