Buitenplaats De Triton

Ligging

Koudekerke - Jacoba van Beierenweg

Andere benaming

Landrust

Geschiedenis

Over de stichting en eerste eigenaren zijn geen gegevens voorhanden. Vermoedelijk waren het de dochter en schoonzoon van de bewoner van Der Boede die rond 1700 dit buitenverblijfje aanlegden.

In 1745 werd de buitenplaats eigendom van de Maria Nagtegael, weduwe Johan van de Mandere.

Nadat Maria Nagtegael was overleden, werd haar dochter Johanna Susanna van der Mandere eigenaresse. Samen met haar echtgenoot Johan Gualtheris van der Poort bewoonde ze in de zomer de buitenplaats het Huis te Oostkapelle. Tijdens de verbouwing van het Huis te Oostkapelle rond 1750 woonden zij tot 1752 in deze buitenplaats. Op 6 juni 1752 werd het verkocht aan Cornelis Evertsen. De naam van de buitenplaats was toen al veranderd in Landrust. Na ongeveer tien jaar werd de buitenplaats weer verkocht, en kreeg het zijn oude naam weer terug. De koper was mr. Isaac Winkelman (1723 - 1796), burgemeester van Vlissingen. Hij was eerst getrouwd geweest met Magdalena Johanna Schorer (overleden in 1766) en na een paar jaar trouwde hij met Susanna Johanna de Chuy. Op 7 mei 1796 is hij overleden. De weduwe bewoonde nog enige tijd de buitenplaats, maar verhuisde later naar Leiden. Zij overleed in 1816.

De buitenplaats was al in 1810 door Pieter Claude van Goethem gekocht uit de boedel van zijn toekomstige erflaatster.

Pieter Claude van Goethem overleed op 29 augustus 1849. Het huis werd geërfd door de twee zonen van zijn zuster, die gehuwd was met C.G. Bijleveld, Jean François en François Pierre. Zij woonden geen van allen op Walcheren en lieten de buitenplaats enkele jaren later afbreken. in 1855 werd het sloopmateriaal te koop aangeboden. De gronden van de buitenplaats werden bij de buitenplaats Der Boede getrokken. De naam van de buitenplaats ging over op een nabijgelegen boerderij.

Bewoners

  • 1745 - Maria Nagtegael
  • - 1752 Johanna Susanna van der Mandere x Johan Gualtherus van der Poort
  • 1752 - ca. 1762 Cornelis Evertsen x Martha Cornelia Ockersse
  • ca. 1762 - 1810 mr. Isaac Winkelman x Susanna Johanna de Chuy
  • 1810 - 1849 Pieter Claude van Goethem
  • 1849 - < 1855 Jean François Bijleveld en François Pierre Bijleveld
  • < 1855 sloop van de buitenplaats

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Jan Arends. Buitenplaatsen op Walcheren

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@