Huis Groenewoud

Ligging

Kromme Mijdrecht

Geschiedenis

Het huis diende in de tweede kwart van de 19e eeuw tot verblijfplaats vande 'Gemeenschap der Heiligen', een religieuze groepering rond de uit Waddinxveen afkomstige Dirk Valk.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • De Ronde Venen, geschiedenis en architectuur

Foto's © Albert Speelman 2023

@