Buitenplaats Laag-Soeren

Ligging

Laag-Soeren - Badhuislaan

Bewoners

  • - 1767 Victor baron de Watteville x Theodora Willemina van Lynden
  • 1767 - Carel Otto van Kesteren x Frederika Hoevenaar
  • 1848 - 1874 Pieter Nicolaas Jut van Breukelerwaard
  • 1874 - 1936 stichting Bethesda
  • 1936 - ?

Geschiedenis

In 1767 kochten de Arnhemse Carel Otto van Kesteren en zijn vrouw Frederika Hoevenaar van Victor baron de Watteville en Theodora Willemina van Lynden zes boerderijen, de tiend in Laag-Soeren en aandelen in de markegronden en de Soerense Hees.

Al voor 1780 begon Van Kesteren met de bouw van het huis Laag-Soeren en de aanleg van een allee. Hij bouwde aan de beken een drietal papiermolens, namelijk 'Welbedacht' (1791), 'Nagedacht' (1793) en 'Goedgedacht' (1796).

In 1848 werd het landgoed eigendom van Pieter Nicolaas Jut van Breukelerwaard (1786 - 1874). Deze nieuwe eigenaar werd geplaagd door jicht. In Duitsland vond hij een badinrichting voor de koudwater-geneeskunde, gesticht door Vincent Priessnitz. Na zijn genezing werd hij een vurig pleitbezorger van de koudwater-geneeskunde. Hij zag in de fraaie en gezonde omgeving gecombineerd met de beschikbaarheid van zuiver Veluwewater uit de sprengen meer dan geschikte plaats om zijn plannen voor een kuuroord te verwezelijken. In 1850 werd begonnen met de bouw van een badinrichting. Met de bouw van 'Sprengenoord', een logement met stalling en koetshuis, nabij de watermolen aan de Harderwijkerweg was men al begonnen.

Na het overlijden van Jut van Breukelerwaard in 1874, kreeg de stichting Bethesda zijn landgoed en kapitaal te beheren. Het huis werd een hotel. In 1876 werd bij het huis een dienstwoning gebouwd, waarin lange tijd ook het postkantoor was gevestigd.

In de jaren twintig en dertig van de 20ste eeuw leverde de exploitatie van de badinrichting steeds grotere problemen op, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot de ontbinding van de stichting op 5 juni 1936.

Tegenwoordig verkeert het huis Laag-Soeren in vervallen staat. Van de tuin zijn de hoofdlijnen bewaard gebleven. Het kuuroord is gerestaureerd en in gebruik als appartementengebouw.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Parels van de oostelijke Veluwezoom
  • Gelders Arcadië. Atlas van een buitenplaatsenlandschap

Foto's © Albert Speelman 2023

@