Ridderhofstad Hindersteyn

Ligging

Langbroek - Langbroekerdijk A 119

Geschiedenis

Hindersteyn wordt in 1315 het eerst vermeld. Langs de in 1240 gegraven Langbroekerwetering werden de moerassige gronden ontgonnen. Deze gronden werden door de Bisschop van Utrecht in leen uitgegeven. Hinder van Wulven (stichter van het huis) liet een woontoren bouwen; deze woontoren was een riddermatig goed en was vanwege zijn dubbele slotgracht goed verdedigbaar.

In 1647 werd een poortgebouw gebouwd en een woonvleugel tegen de woontoren geplaatst. In 1841 heeft Baron van Zuylen van Nijvelt de woontoren hersteld en een neogotische aanbouw doen laten verrijzen. Ook de bijgebouwen werden voorzien van neo-gotische ornamenten. Later, in de 19de eeuw, zijn er nog enkele uitbreidingen geweest. In 1881 werden kasteel en poortgebouw grondig verbouwd door Jkvr. Vegelin van Claerbergen. Het poortgebouw werd met een paardenstal uitgebreid zodat voldoende plaats was voor acht rijtuigen en zes paarden. Een koetsierswoning maakte het geheel compleet. Een oranjerie, kweekkas met verwarmingstoestel, twee druivenkassen en broeibakken verrezen in de nieuwe moestuin die achter op het terrein was gesitueerd.

Het kasteel werd aan de achterzijde met een verdieping verhoogd. In het park voor het kasteel werden bomen geplant met een doorzicht over de landerijen aan de overzijde van de Langbroekerdijk. In 1894 werd Hindersteyn gekocht door Baron van Brienen van de Groote Lindt. Zijn dochter, die getrouwd was met Graaf d’Alsace d’Henin Liétard, liet Hindersteyn in 1911 veilen op een openbare verkoping. Koper werd Baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn. Hij bezat ook het naastgelegen landgoed Weerdestein. Zijn familie heeft tot 1971 op Hindersteyn gewoond.

In de jaren 1972-1989 is bij de uitgebreide restauraties de toestand van zowel de gebouwen als tuin en park in 1865 als uitgangspunt genomen.

De moestuin speelt een bijzondere rol bij Hindersteyn. Niet alleen is het een belangrijk onderdeel van de Ridderhofstad, samen met het doolhof, slangenmuur en de kassen, maar de moestuin wordt geheel door vrijwilligers onderhouden.

Hindersteyn valt onder de Natuurschoonwet van 1928. Daarnaast is het tevens een rijksbeschermde buitenplaats en valt zodanig als geheel onder de Monumentenwet.

Bewoners

 • 1315 - Hinder van Wulven
 • - familie Suermondt
 • - familie Grauwert
 • - familie Van Zuylen van Nijevelt
 • - Milan de Visconti
 • - Von Derfelden
 • - Vegelin van Claerbergen
 • - Brienen van de Groote Lindt
 • - Wijkerslooth de Weerdesteijn
 • 1971 - H.J.E. Beuningen (de landerijen en één boerderij)
 • 1972 - A.F. Geytenbeek (kasteel en vijf hectare grond)

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning
 • Het theehuis dient als uitvalsbasis voor de vrijwilligers en het Oranjeriehuys is in gebruik als kantoorpand. De Stichting tot behoud Ridderhofstad Hindersteyn is een ideële stichting die de instandhouding van de bijzondere waarden op de historische buitenplaats Hindersteyn steunt. Ridderhofstad Hindersteyn biedt dan ook een aantal arrangementen aan zoals rondleidingen, open tuin dagen, koken in de moestuin en picknicken in de kasteeltuin; de revenuen daarvan komen geheel ten goede aan de moestuin.

Opengesteld

 • Tweemaal per jaar organiseert Ridderhofstad Hindersteyn open tuindagen. Op afspraak is de tuin ook voor groepen tussen mei en oktober te bezichtigen. Voor meer informatie: Ridderhofstad Hindersteyn
 • Honden kunnen helaas niet toegelaten worden.
 • Het kasteel is ook een officiële trouwlocatie.

Bronverwijzing

 • met dank aan mevrouw Estourgie
976

Foto's © Albert Speelman 2023

@