Buitenplaats Buitenrust

Ligging

Leiden

Geschiedenis

In 1728 was Felix de Clopper, uitgever van de Leydse Courant, eigenaar van de speeltuin aan de Vliet. Hij verwierf ook in dat jaar het terrein van de voormalige blekerij De Arend, waarop hij een schuitenhuis en kolfbaan liet aanleggen. Zijn zoon, Anthonij de Klopper, kreeg de tuin in 1753 in het bezit. Hij breidde het in 1757 uit door aankoop van de naastgelegen blekerij Het Fortuyn.

De weduwe van Anthonij, Levina Westerbaan kocht in 1790 de speeltuin van de in dat jaar overleden zilversmid Hendrik Fortman. Schoondochter Maria Catharina Kroeff erfde in 1807 het buiten van Levina.

Loodgieter Hendrik van der Horn werd in 1819 eigenaar. Na zijn overlijden in 1831 werd de buitenplaats op een openbare veiling verkocht aan Geraldus Halderiet. De buitenplaats werd omschreven als 'Een zeer aangenaam en welgeleegen Buiten-Plaatsje genaamd; Buiten-Rust, geteekend met nr. 255, waarvan de huizinge onlangs grootendeels nieuw getimmerd is, en waar in vier kamers, ruime keuken, dubbelde pomp, zoo voor regen- als putwater en zolder, benevens twee schuren tot berging, schuiten-huis, groote vruchttuin met exquise vruchtboomen beplant, en daar aangelegn Houtbosch en moesland .... '.

Later kwam de buitenplaats in bezit van Herman Cornelis Juta (1843 - 1908). In 1905 verkocht hij huis en gronden, waarna het huis in 1906 werd afgebroken. Het park werd vervolgens verkaveld voor de bouw van woonhuizen aan de Schelpenkade.

Bewoners

  • 1728 - 1753 Felix de Clopper x Maria van Doterum
  • 1753 - Anthonij de Klopper x Levina Westerbaan
  • - 1807 Levina Westerbaan
  • 1807 - Maria Catharina Kroeff
  • 1819 - 1831 Hendrik van der Horn
  • 1831 - Gerardus Halderiet
  • - 1905 Herman Cornelis Juta

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

 

  • De Leidse Lustwarande. Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, 1600 - 1800.

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@