Buitenplaats Groenhoven

Ligging

Leiden - het was gelegen aande Witte Singel. Op het terrein bevindt zich nu de Faculteit der Letteren.

Geschiedenis

Simon Drolenvaux (1722 - 1792), veertigraad en later schepen, kocht in 1760 een grote speeltuin annex speelhuis en tuinmanswoning van Raymond Backer. In 1669 en 1779 kocht Simon nog twee speeltuinen erbij.

Bij de overdracht in 1798 werd er voor het eerst gesproken van de buitenplaats Groenhoven. In dat jaar kocht Aegidius Willekens Gilissen namelijk de 'grote speeltuin of buitenplaats Groenhoven, bestaande uit zeven tuinen' via de executeur-testamentair van Catharina Maria Wierman (1713 - 1797), de weduwe van Simon Drolenvaux.

Willekens Gilissen verkocht in 1801 de buitenplaats in verband met zijn aankoop van de buitenplaats Spawijk. De koper was de bekende Leidse goud- en zilversmid Willem van den Goorberg.

Daarna volgde van 1833 tot 1897 de eigenaren elkaar in een snel tempo op. Na het overlijden van de laatste eigenaar in 1897 werd het terrein in drieënveertig kavels verkocht. In 1901 werd het Diocanessenhuis gebouwd, dat steeds verder werd uitgebreid. In 1964 werd het ziekenhus gesloten en verplaatst naar de Houtlaan.

Bewoners

 • - 1760 Raymond Backer
 • 1760 - 1792 Simon Drolenvaux x Catharina Maria Wierman
 • 1792 - 1797 Catharina Maria Wierman
 • 1798 - 1801 Aegidius Willekens Gilissen
 • 1801 - Willem van den Goorberg
 • 1833 - Johannes Cornelis de Water
 • 1840 - David van Loon
 • 1846 Gijsbertus Sasse
 • 1846 - Charlotte Elisabeth en Jeanne Esther Durège
 • - 1897 Johannes Theodorus Ludwig Witlof

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 

 • De Leidse Lustwarande. Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, 1600 - 1800.

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@