Speelhuis Rust en Lust

Ligging

Leiden - Rijnkade (voorheen Broederspad)

Geschiedenis

Jan van Heukelom was eigenaar van de speeltuin met bijbehorende speelhuis, "Rust en Lust" genaamd. Het huis had gemeubileerde vertrekken, een keuken en een kelder. Een tuinmanswoning en een schuitenhuis voor een tentjachtje behoorden er ook toe. Het geheel begon al aardig op een buitenplaats te lijken. Deze werd bij zijn boedelscheiding verkocht voor 3.584 gulden.

Bewoners

  • - Jan van Heukelom

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Jong, E.H. de - "Uit het laken in de toga - de familie Van Heukelom in Leiden (& 1690-1900)" - Leids Jaarboekje 1998

Foto's © Albert Speelman 2023

@