Buitenplaats Veld- en Rhijnlust

Ligging

Leiden - heeft gelegen aan de Hoge Rijndijk

Andere benaming

Veld en Rijn (Veld en Rhijn)

Geschiedenis

Jacoba van der Meer, weduwe van mr. Rippert van de Velde (in leven schepen van Leiden), verkoopt op 31 januari 1722 voor ƒ 7.640 de hofstede Veld en Rijn aan Christiaan Vaillant, koopman te Leiden.

Christiaan verkoopt op 1 februari 1744 de buitenplaats Veld en Rhijn voor ƒ 3.200,00 aan Clara Jacoba van Bleyswijk.

Op 20 maart 1751 wordt de buitenplaats door Clara Jacoba verkocht voor ƒ 1.500,00 aan Ewalt van Glockman, kapitein van een compagnie dragonders liggende te Leiden.

In 1782 werd de buitenplaats gekocht voor ƒ 7.800,00 door Constantia Elisabeth Reytsma, na het overlijden van haar echtgenoot Samuel II Luchtmans. De buitenplaats werd in 1785 verder uitgebreid met 'erf of grond' van het in 1784 afgebroken buitenplaats Aerdenburg.

Constantia's zoon Samuel III verkocht in 1806 de buitenplaats. Tussen 1811 en 1816 werd de buitenplaats afgebroken. In 1821 werd het terrein van de voormalige buitenplaats gekocht door de eigenaar van de buitenplaats Rhijnvreugd.

Bewoners

  • - 1722 Jacoba van der Meer
  • 1722 – 1744 Christiaan Vaillant
  • 1744 – 1751 Clara Jacoba van Bleyswijk
  • 1751 – 1782 Ewalt van Glockman
  • 1782 - Constantia Elisabeth Reytsma
  • - 1806 Samuel III Luchtmans
  •  

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • De Leidse Lustwarande. Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, 1600 - 1800.

Foto's © Albert Speelman 2024

@