Buitenplaats Zuiderzicht

Ligging

Leiden - heeft gelegen aan de Zoeterwoudsesingel, op de plaats waar nu de Lammenschansweg begint.

Geschiedenis

Maarten Marcus (1719 - 1791), raad en oud-schepen van Leiden, kocht 'een speeltuin met twee fraaie kamers, voor weinige jaren gebouwd, met een getimmerd speelhuis, tuinmanswoning, kolfbaan, fraaie vruchtbomen en linde wandellanen' in 1763. Hij verkoopt het weer in 1783 aan Johannes van Schelle (1723 - 1762), predikant en hoogleraar theologie. Zijn vrouw Johanna Hovendaal (1718 - 1795) verkoopt in 1794 de buitenplaats. De nieuwe eigenaar wordt Frederik Wolphert Doornik, oud-schepen van Leiden. Hij woont er maar een jaar in en verkoopt het in 1795 aan Aegidus Willekens Gillissen. In 1798 verruilt hij de buitenplaats voor Groenhoven, waarna Arend Bernard Swart, griffier in Leiden, tot 1809 eigenaar is.

In 1809 wordt Jan van Lelyveld (1755 - 1822), koopman en kalkbrander, eigenaar. Vanaf het einde van de 19e eeuw tot de afbraak in 1924 wordt het huis bewoond door de familie De Graaf en terrein geëxploiteerd als bloemisterij. Het huis werd afgebroken voor de bouw van een Gereformeerde Kerk.

Bewoners

  • 1763 - 1783 Maarten Marcus
  • 1783 - 1762 Johannes van Schelle x Johanna Hovendaal
  • 1762 - 1794 Johanna Hovendaal
  • 1794 - 1795 Frederik Wolphert Doornik
  • 1795 - 1798 Aegidus Willekens Gillissen
  • 1798 - 1809 Arend Bernard Swart
  • 1809 - Jan van Lelyveld
  • - 1924 familie De Graaf

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • De Leidse Lustwarande. Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, 1600 - 1800.

Foto's © Albert Speelman 2024

@