Buitenplaats Voordorp

Ligging

Leiderdorp - de hofstede heeft gelegen aan de Lage Rijndijk aan de Ockenrode ter hoogte van de huidige Leiderdorpse brug.

Geschiedenis

In de akte wordt gesproken van een hofstede, maar het geheel had, gezien het zeer smalle kavel ter breedte van het direct aan de weg gelegen huis, meer weg van een speeltuin met een speelhuis.

John Talman, een Britse student, noemt bij zijn bezoek aan de buitenplaatsje in 1698 Hieronymus van der Marck (1671 - 1697) als eigenaar, maar hij was het jaar daarvoor al overleden. De erven van zijn vrouw Agatha Maria Arckenboudt (1677 - 1705) verkochten in 1709 de buitenplaats aan Samuel Elsevier. In de akte werd het als volgt omschreven: 'Voordorp aan de Lage Rhijndijk omtrent kerk en schouw. Nieuw Heerenhuis of hofstede, waarin vele kamers en vertrekken, tuinmanshuis, koetshuis en stalling met boomgaarden, vijver, wandellingen, warmoes, weien hooilanden, genaamd Voordorp'.

De buitenplaats kreeg voornamelijk bekendheid als kindertehuis van de Haagsche Vereeniging Kinderzorg. In 1909 werd het gebouw te klein en werd het gevestigd op de voormalige buitenplaats Stadwijk in Voorschoten onder de naam Nieuw Voordorp. In hetzelfde jaar werd het verkocht aan de Nederlandse Hervormde Diaconie in Leiden voor de huisvesting van haar voogdijkinderen.

Begin 1965 werd het huis afgebroken om plaats te maken voor de bouw van de nieuwe brug over de Oude Rijn.

Bewoners

  • - 1697 Hieronymus van der Marck x Agatha Maria Arckenboudt
  • 1697 - 1705 Agatha Maria Arckenboudt
  • 1709 - Samuel Elsevier
  • - 1909 Haagsche Vereeniging Kinderzorg
  • 1909 - Nederlandse Hervormde Diaconie

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • De Leidse Lustwarande. Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, 1600 - 1800.

Foto's © Albert Speelman 2023

@