Buitenplaats Zuyderburch

Ligging

Leidschendam - Westvlietweg 127

Geschiedenis

Al in de 17e eeuw werd de buitenplaats al genoemd. Op de kaart van het hoogheemraadschap Delfland door N. Cruquius (1712) is de buitenplaats met zijn formele parkaanleg dan ook duidelijk weergegeven.

De buitenplaats is diverse malen verkocht. De laatste eigenaar was de Groningse arts Pieter Hendricksz., die er in 1833 een psychiatrisch instituut vestigde. In 1895 ging de instelling failliet, waarna de buitenplaats werd verkocht aan een grondexploitant. Deze maakte het terrein tot bouwland en verkocht het vervolgens door.

Van de buitenplaats is alleen de met een blauwe bol bekroonde hekpijler nog overgebleven.

Bewoners

  • 1833 - Pieter Hendricksz.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Foto's © Albert Speelman 2024

@