Landhuis De Donk

Ligging

Langbroek - voorheen gelegen op de hoek van de Strijp en de Gooijerdijk.

Geschiedenis

Het landhuis is in 1815 gebouwd, en werd al gesloopt in 1866.

Het hekwerk dat bij het landhuis hoorde werd in 1871 geplaatst als afscheiding tussen de Brink en het kerkterrein.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Langbroek. Geschiedenis en architectuur.

Foto's © Albert Speelman 2024

@