Hofstede 't Claeverenblad

Ligging

Leusden - De Brink 16

Geschiedenis

De boerderij dateert volgens een jaartalsteen uit 1603. Er zijn nog overblijfselen van het oorspronkelijke gebouw van 1603, dat een herenkamer bezat.

Het grootste gedeelte van de boerderij dateert uit de 18e eeuw. Het voorhuis werd in de 18e en 19e eeuw verbouwd, waarbij een empire-vensters en een pleisterlaag aangebracht werden. In de jaren 1982 - 1983, na een jarenlange verwaarlozing en leegstand, werd de boerderij ingrijpend gerestaureerd en verbouwd.

De boerderij herbergt thans een woning en een cultureel centrum.

Bewoners

  • 1878 - jkh. Arnoud Jan de Beaufort
  • ca 1925 - 1975 Anna Aleida de Beaufort
  • 1975 - Stichting De Boom

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Leusden, geschiedenis en architectuur

Foto's © Albert Speelman 2021

@