Buitenplaats De Boom

Ligging

Leusden - Arnhemseweg 105-107

Geschiedenis

Het twee bouwlagen tellend landhuis werd in 1878 - 1879 gebouwd in opdracht van jonkheer Arnoud Jan de Beaufort, die zijn leven lang burgemeester van Leusden is geweest. De architect van het laatclassicistische landhuis is niet bekend.

Park en tuin werden in 1878 - 1879 in opdracht van de eigenaar aangelegd. De tuin, maar ontwerp van van tuinarchitect H. Copijn, heeft een landschappelijke aanleg. De naam is ontleend aan een oude boom die er al stond toen het huis gebouwd werd. Aan die boom werden de officiële gemeentelijke mededelingen aangeplakt. De mensen vroegen elkaar dan: "Heb je de Boom al gelezen?".

Het huis behoort tot een landgoed van ongeveer 900 hectare dat in hoofdzaak bestaat uit landbouwgrond en bos. Op het terrein staan 30 boerderijen en 40 woningen. In 1912 werd het huis in aangepaste stijl uitgebreid door A.J. de Beaufort. De architect van deze uitbreiding was Johan W. Hanrath.

Arnoud Jan bewoonde het huis met zijn vrouw Anna Josine Charlotte van Hardenbroek. Ze hadden twee kinderen: Ernest Louis en Anna Aleida (‘Juffrouw Annie’). Anna Josine, Ernest Louis en Arnoud Jan overleden kort na elkaar, zodat Anna in 1929 alleen achterbleef op landgoed De Boom. Inmiddels had zij ook De Heiligenberg geërfd. In 1948 richtte zij de Stichting De Boom op waarin de landgoederen werden ondergebracht. Huize De Boom bleef privé eigendom van ‘Juffrouw Annie’ die het huis bleef bewonen. Na haar overlijden in 1975 werd ook het huis in de stichting opgenomen.

In 1984 en 1997 is het huis aangepast om als kantoor voor de huidige gebruiker, de BPR-Groep Nederland, te dienen.

Enige tijd heeft er een soort kerkgenootschap in het huis gezeten, dat er eindeloos veel kamertjes in had getimmerd en overal valse muren gezet. De Stiching De Boom heeft daarna het huis helemaal in de oude vorm teruggebracht. Nu zijn de kamers weer mooi met de plafonds incluis.

Er zit nu een kantoor in van Turner, een bedrijf dat ondermeer adviezen geeft aan bedrijven die in moeilijkheden zitten.

Bewoners

  • 1878 - jkh. Arnoud Jan de Beaufort
  • ca 1925 - 1975 Anna Aleida de Beaufort
  • 1975 - Stichting De Boom

Huidige doeleinden

  • Kantoor

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk
  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Jan Leemburg
  • "Wandelen door de geschiedenis van Leusden" door Goos van Leeuwen, 2004
  • "De sterrit van de Beauforten" door Kees Visser, 2004
  • Leusden, geschiedenis en architectuur

Foto's © Albert Speelman 2024

@