Buitenplaats De Heerenbrink

Ligging

Liederholthuis – Herenbrinksweg (bij 5).

Geschiedenis

Aan deze weg lag vroeger het spijker en buitengoed De Heerenbrink. Voor het eerst werd er in 1583 melding van gemaakt. Het bestond uit de Grooten Heerenbrink, de Kleyne Heerenbrink, de Vrolijken Boer en het Jagershuis.

De Heerenbrink was vroeger het grootste boerenbedrijf van het kerspel Heino en was eigendom van de adellijke families uit Zwolle. In de jaren 1674 tot 1709 was Jan Lodewijk van Doetinchem bewoner van de Heerenbrink. Vanaf 1740 heeft Hendrik Arent van Oldenneel op het spijker gewoond en overleed op 25 maart 1773 op de Heerenbrink.

Hendrik Joost Klein Heerenbrink (1764-1823) leent op 9 mei 1817 van Gerrit Everhard Vos de Wael, lid van de Provinciale Staten der Provincie Overijssel, ƒ 5.000,00 om een stuk land genaamd Holthuizen en de erve Klein Heerenbrink te kunnen kopen van Willem Jan Knoppert. Na het overlijden van Hendrik in 1823 hertrouwd zijn tweede vrouw Hermina Wormstal in 1824 met Jan Hulsebosch. Het erve en goed Klein Heerenbrink wordt via een publieke verkoop op 13 januari 1835 verkocht aan jonkheer Willem van Middachten.

Na het overlijden van jonkheer Willem van Middachten in 1840 wordt het erve Klein Heerenbrink gezamenlijk met Heerenbrink verkocht aan advocaat Lambertus Rietberg. Het spijker werd in 1845 afgebroken.

Het erve Klein Heerenbrink wordt in 1876 gekocht door Hermannus Kloppenberg. Deze wordt van pachter eigenaar. De boerderij bestaat nog steeds.

Bewoners

  • 1674 – 1709 Jan Lodewijk van Doetinchem
  • 1740 – 1773 Hendrik Arent van Oldenneel
  • 1817 – 1823 Hendrik Joost Klein Heerenbrink x Hermina Wormstal
  • 1823 – 1835 Hermina Wormstal x Jan Hulsebosch
  • 1835 – 1840 Willem van Middachten
  • 1840 – 1845 Lambertus Rietberg

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning
  • Boerderij

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@